Krajowi producenci urządzeń z branży fotowoltaicznej przystępują do porozumienia sektorowego z rządem

2 grudnia 2020
Krajowi producenci urządzeń z branży fotowoltaicznej przystępują do porozumienia sektorowego z rządem

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rośnie w siłę, a wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na dostawy sprzętu fotowoltaicznego. Trend ten jest obserwowany nie tylko ze względu na silną pozycję prosumentów, ale również ze względu na rozwijanie farm PV, fotowoltaiki wielkoskalowej. Według ekspertów IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła poziom 3 GW, a według prognoz całkowita moc w PV w 2025 roku może osiągnąć nawet 9,6 GW.

Inwestorzy, decydując się na własną elektrownię fotowoltaiczną, mają do wyboru sprzęt różnych producentów – krajowych, europejskich czy azjatyckich. Każda instalacja fotowoltaiczna składa się z elementów takich jak moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcje mocujące, połączenia elektryczne, licznik dwukierunkowy i zabezpieczenia elektryczne, a dodatkowo może być wyposażona także w magazyn energii, a nawet magazyn wodoru, elektrolizer i ogniwo paliwowe. Miejsce wybranych krajowych firm, członków „Przemysłowego Panelu PV”, produkujących urządzenia dla fotowoltaiki zostało zaznaczone w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw dla PV na poniższym schemacie. Są nimi Bruk-Bet Solar, Hanplast, JBG- PV, ML System, Corab, BMZ, Ergom, Elko-bis, Erko, Apator oraz Elterm.

Rys. 1. Łańcuch dostaw urządzeń dla fotowoltaiki w Polsce oraz miejsce, jakie w nim zajmują członkowie „Przemysłowego Panelu PV”, źródło: IEO

Współpraca polskich firm oferujących produkty dla fotowoltaiki rozpoczęła się w II kwartale br. Został utworzony Przemysłowy Panel PV jako porozumienie firm, którego pracami koordynuje IEO. W skład Panelu wchodzą firmy produkujące moduły fotowoltaiczne, magazyny energii, konstrukcje wsporcze i systemy mocujące, a także urządzenia, komponenty i akcesoria elektryczne dla PV. Firmy są aktywne w obszarach BAPV, dominującego rozwiązanie w formie dachowych instalacji prosumenckich oraz BIPV, czyli fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem, a także coraz więcej firm oferuje produkty dla farm fotowoltaicznych.
Jednym z pierwszych owoców powstałych w ramach współpracy z Przemysłowym Panelem PV był wydany w sierpniu raportu pt.Mapa drogowa rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku. Ważnym z punktu widzenia perspektyw branży fotowoltaicznej w Polsce stało się również zainicjowanie i podpisanie z Ministerstwem Klimatu Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego. Ważna rolę w rozwoju idei bezpieczeństwa technologicznego i powrotu do krajowej produkcji urządzeń dla energetyki słonecznej pełni Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, który koordynuje prace nad szerokim porozumieniem sektorowym z branżą PV, którego centralnym elementem jest przemysł.

Aktualnie trwają prace nad wypełnieniem treścią porozumienia sektorowego. Formułują się grupy robocze odpowiedzialne za rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych oraz rozwój nowych segmentów fotowoltaiki i jej integracji z siecią. Ponadto omawiane są tematy traktujące o rozwiązaniach regulacyjnych oraz działaniach edukacyjnych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki.
Członkowie Przemysłowego Panelu PV są uczestnikami przede wszystkim grupy ds. rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, której prace, obok zwiększania krajowych dostaw urządzeń dla fotowoltaiki nakierowane będą na działania związane z finansowaniem oraz promocją eksportu polskich rozwiązań w zakresie PV oraz np. recyklingiem elementów urządzeń PV. W ramach prac Przemysłowego Panelu PV, których efekty będą m.in. wkładem w porozumienie sektorowe z Ministerstwem Klimatu i administracją rządową, planowana jest m.in. promocja eksportu, finansowanie produkcji urządzeń, wypracowanie dobrych praktyk oraz standardów etycznych, którymi powinny kierować się firmy z branży PV, wskazanie udziału materiałów i usług lokalnych (ang. local content) w wytwarzanych produktach w celu wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych promujących polskich przedsiębiorców oraz inne działania mające na celu wparcie i rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce.

Firmy przemysłowe z łańcucha dostaw dla fotowoltaiki zainteresowane dołączeniem do Przemysłowego Panelu PV, włączeniem się do działań związanych z wypełnieniem postanowień Listu intencyjnego z Ministerstwem Klimatu oraz przystąpieniem do porozumienia sektorowego z rządem IEO prosi o kontakt: panelprzemyslowyPV@ieo.pl

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika