ML System z patentem na dachówkę fotowoltaiczną

19 maja 2023
ML System z patentem na dachówkę fotowoltaiczną

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował opracowane przez ML System wzory przemysłowe dotyczące czterech rozwiązań zastosowanych w ceramicznej dachówce fotowoltaicznej produkowanej przez spółkę. Mowa o kształcie, który wpływa na sposób mocowania, system odwodniania, będący jednocześnie zamkiem dopasowującym.

Ceramiczna dachówka fotowoltaiczna ze względu na swoją budowę jest dostosowana geometrycznie do istniejących na rynku klasycznych rozwiązań, tak by możliwe było wykorzystanie na dachu zarówno naszej dachówki, jak i dachówek popularnych producentów. Sam sposób montażu z wykorzystaniem gwoździ czy wkrętów jest znany w przypadku klasycznych dachówek ceramicznych. Poprzez specjalne ukształtowanie punktu mocującego i wykonanie otworów będzie to możliwe także w naszej dachówce fotowoltaicznej, przy zachowaniu wszystkich wymiarów oraz rozstawu łat. Oferujemy kompletny system z falownikiem oraz systemem zabezpieczeń elektrycznych – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Wzory przemysłowe są chronione w krajach Unii Europejskiej przez pięć lat, licząc od dnia zgłoszenia tj., 16 kwietnia 2023 r. Okres ochrony może zostać przedłużony po upływie tego terminu.

Spółka ubiega się ponadto o rejestrację łącznie pięciu patentów w EUIPO oraz Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych dotyczących ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych oraz dwóch wzorów przemysłowych w EUIPO dotyczących ceramicznych dachówek fotowoltaicznych.

W kwietniu 2023 r. ML System rozszerzyła strategię rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową. Spółka w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m2 miesięcznie w drugiej połowie 2025.

Źródło: ML System

Fot. ML System

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika