ML System zdobył kontrakt na budowę farmy PV

28 czerwca 2024
ML System zdobył kontrakt na budowę farmy PV

ML System zawarła ze Spółką EW Kiekrz umowę dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu oraz budowie Elektrowni Fotowoltaicznej Kiekrz o łącznej mocy 44,48 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym. Łączna wartość kontraktu wynosi 61,6 mln zł netto.

Elektrownia Fotowoltaiczna Kiekrz nie tylko przyczyni się do zwiększenia mocy produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ale również do redukcji emisji CO2, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Projekt ten jest istotny dla realizacji naszych strategicznych celów wzrostu i dywersyfikacji źródeł przychodów – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Odbiór końcowy Elektrowni Fotowoltaicznej Kiekrz ustalono na III kwartał 2026 r.

Źródło: ML System