Fotowoltaika i rolnictwo

13 stycznia 2022
Fotowoltaika i rolnictwo

Agri-Light Energy Systems Ltd. opracowało unikalny system śledzenia energii słonecznej oparty na autorskim algorytmie agrowoltaicznym. System umożliwia podwójne wykorzystanie ziemi poprzez zarządzanie poziomem promieniowania słonecznego w celu optymalizacji wytwarzania energii elektrycznej, a jednocześnie optymalizacji upraw roślin i plonów.

Dynamiczny model algorytmu agrowoltaicznego dobiera promieniowanie słoneczne zgodnie z potrzebami upraw rolnych, a jednocześnie maksymalizuje produkcję energii elektrycznej. Agri-Voltaics zagospodarowuje ten sam obszar ziemi dla produkcji energii fotowoltaicznej i żywności dzięki adaptacyjnemu umieszczeniu paneli fotowoltaicznych nad uprawami. Wytwarzanie energii odnawialnej odbywa się przy jednoczesnym zapewnieniu określonej ilości światła słonecznego oraz zmniejszeniu zużycia wody dla prowadzonych upraw. Model sterowania Agri-Light pozwala na dynamiczną kontrolę poziomu zacienienia poprzez zmianę przestrzeni wolumetrycznej i odpowiednie rozmieszczenie paneli słonecznych. W zależności od potrzeb fizjologicznych upraw system automatycznie zmienia położenie paneli słonecznych, tworząc odpowiednie warunki dla osiągnięcia maksymalnego plonu i maksymalnej ochrony upraw.

Agri-Light zostało założone w 2020 r. przez grupę świadomych ekologicznie przedsiębiorców skupionych w dziedzinach IoT, Analytics, Sustainability, Agronomy i Solar Energy. Wykorzystując ich pasję i doświadczenie w zakresie energii odnawialnej i innowacyjnych technologii, system Agri-Light walczy z rosnącymi problemami związanymi ze zmianą klimatu, aby zmaksymalizować produkcję roślinną, a jednocześnie zapewnić rolnikom możliwość generowania dodatkowego dochodu dzięki produkcji energii odnawialnej.

Źródło: Agri-Light Energy Systems Ltd.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika