Nowe studia magisterskie: Fizyka zaawansowanych materiałów do przetwarzania energii

21 maja 2018
Nowe studia magisterskie: Fizyka zaawansowanych materiałów do przetwarzania energii

Nowe studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Physics of Advanced Materials for Energy Processing – PAMEP
(Fizyka zaawansowanych materiałów do przetwarzania energii)

Uczelnia zaprasza ambitne osoby z tytułem licencjata do nowej specjalizacji dla polskich i zagranicznych studentów w atrakcyjnej dziedzinie nauki:

  • studia II stopnia w całości poprowadzone w języku angielskim;
  • tematyka: fizyką materiałów, które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w szeroko pojętym pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii;
  • celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. firmy prowadzące prace badawcze, produkujące lub serwisujące zaawansowane urządzenia pomiarowe, firmy pośredniczące w kontaktach między nauką a gospodarką).

Nowatorskie podejście do pracy magisterskiej i studiów II stopnia:

  • praca magisterska w aktywnych grupach badawczych, której celem będzie napisanie publikacji ze współautorstwem studenta; na podstawie publikacji możliwa będzie obrona pracy magisterskiej; publikacja może być globalną przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach;
  • staże w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych: dobre poznanie przynajmniej dwóch grup badawczych lub dwóch sposobów na karierę.

 

Tematyka profil studiów PAMEP

 

Więcej informacji na stronach: http://pamep.home.amu.edu.pl (po angielsku) oraz http://fizyka.home.amu.edu.pl/rekrutacja-na-studia  (po polsku).