PGE EO testuje system informatyczny do monitoringu instalacji PV

4 marca 2020
PGE EO testuje system informatyczny do monitoringu instalacji PV

System testowany przez PGE Energia Odnawialna przygotowała firma Doratech, w ramach projektu rozwoju startupów Impact Poland (2.0), realizowanego z Akceleratorem PGE, który jest częścią spółki PGE Nowa Energia. W ramach pilotażu, zainstalowano  mikroprocesorowy sterownik do pozyskiwania danych z falowników elektrowni (IoT PV Monitor) oraz system komputerowy do przetwarzania i analizy pozyskanych danych (OZE Monitor).

Zakres wykonywanych pomiarów jest bardzo szeroki. Operator systemu, w oparciu o nawet 77 tysięcy odczytów pozyskanych każdego dnia, może na bieżąco śledzić informacje o ilości wyprodukowanej energii, monitorować status techniczny instalacji, oraz sprawdzać moc poszczególnych falowników. Testowane rozwiązanie pozwala też na porównywanie danych z ostatniej doby, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. To daje możliwość przeprowadzania przekrojowej i szczegółowej analizy pracy falowników i grupy modułów uwzględnieniem czynników zewnętrznych takich jak: burze, opady śniegu, prace serwisowe, mycie modułów, czy przerwy w zasilaniu.

Co ważne narzędzie jest w stanie natychmiast zaalarmować użytkownika, kiedy wykryje awarię elektrowni i wskazać element instalacji, który nie funkcjonuje. To duże ułatwienie biorąc pod uwagę, że elektrownia  PV na górze Żar o mocy zainstalowanej 600 kW składa się m.in. z 2400 modułów PV, 10 falowników oraz systemu automatyki sieciowej.

– Według wstępnych wyliczeń producenta, dzięki zastosowaniu nowego systemu na farmie PV o mocy 1 MW, możliwe jest zwiększenie przychodu o ok. 15 tys. zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że Grupa Kapitałowa PGE planuje do 2030 roku budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy nawet 2,5 GW, może to dać kwotę 37,5 mln zł – powiedział Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Fot. PGE EO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika