Photon Energy chce wejść na GPW

13 lipca 2020
Photon Energy chce wejść na GPW

Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

– Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, opartej na rozwijaniu zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowie potencjału w Europie i Australii, możemy wykonać kolejny, istotny krok na drodze naszego wzrostu. Jest on naturalny m.in. w kontekście ponadprzeciętnych perspektyw oferowanych przez rynek fotowoltaiki w Polsce, który zajmuje istotne miejsce w naszych planach kontynuacji ekspansji. Przejście na rynki główne umożliwi inwestowanie w nasze akcje przez partnerów instytucjonalnych oraz przyczyni się do poprawy płynności. Niezmiennie inwestorzy mniejszościowi pozostają dla nas ważni. Obecność na rynku finansowym ma dla spółki strategiczne znaczenie, dlatego dalej będziemy angażować się w otwartą i proaktywną komunikację – mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Prospekt emisyjny, po zatwierdzeniu przez AFM, zostanie upubliczniony i udostępniony na stronie internetowej Photon Energy. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Spółka ma zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach.

Photon Energy zamierza także na późniejszym etapie wprowadzić akcje do obrotu na Quotation Board, wchodzącym w skład Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych, co pozwoli inwestorom ze strefy euro kupować walory spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego.

Dzięki ponadprzeciętnemu wzrostowi w obszarze wytwarzania energii oraz konsekwentnemu rozwojowi usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa urządzeń, a finalnie ich montaż) w Australii oraz O&M (zarządzanie i serwis aktywów fotowoltaicznych) w Europie, w I kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 5,316 mln EUR skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26,6 proc. W efekcie, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej, wartość EBITDA zwiększyła się rok do roku
o 28,9 proc., do 1,391 mln EUR. Zarząd Photon Energy będzie dążyć do utrzymania pozytywnej tendencji wynikowej także w kolejnych kwartałach.

Fot. Photon Energy

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika