Photon Energy sprzedał prawa do projektu elektrowni PV w gminie Złoczew

25 stycznia 2024
Photon Energy sprzedał prawa do projektu elektrowni PV w gminie Złoczew

Photon Energy poinformował o  podpisaniu umowy sprzedaży i rozwoju projektu PV ze spółką PM PV 7 Sp. o.o., z Grupy INWE, która jest klientem Photon Energy Group w zakresie usług O&M (Operations & Maintenance) świadczonych dla jej instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Transakcja, która została sfinalizowana na koniec 2023 r., obejmuje sprzedaż przez Photon Energy Group praw do projektu PV o mocy 2,3 MW AC, zlokalizowanego w gminie Złoczew oraz świadczenie na rzecz INWE usług, mających na celu doprowadzenie projektu do stanu gotowości do budowy (RTB) w drugim kwartale 2024 r.

Photon Energy Group i Grupa INWE prowadzą również zaawansowane negocjacje dotyczące kompleksowej współpracy w zakresie dalszego rozwoju i sprzedaży na rzecz INWE portfela małych i średnich projektów Photon Energy Group w Polsce o łącznej mocy do 11,5 MW AC, dla których planowane jest osiągnięcie etapu RTB do końca 2024 r. Powyższe jest związane z wcześniej komunikowanym przez Photon Energy Group zamiarem sprzedaży polskich projektów PV, które mają zabezpieczoną mocą przyłączeniową.

Nabywając projekt Złoczew, rozpoczynamy strategiczną współpracę dotyczącą portfela najbardziej zaawansowanych projektów Photon Energy Group. Projekty te zapewnią naszym inwestorom atrakcyjne zwroty generowane w oparciu o bardziej wartościowy profil wytwarzania energii elektrycznej osiągany dzięki zastosowaniu w nich technologii trackerów jednoosiowych. – powiedział Paweł Mazur, członek zarządu Grupy INWE

Projekt o mocy 2,3 MW AC zlokalizowany jest w gminie Złoczew w województwie łódzkim i posiada niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające jego budowę z wykorzystaniem technologii trackerów jednoosiowych oraz warunki techniczne przewidujące przyłączenie do napowietrznej sieci średniego napięcia PGE Dystrybucja. Usługi deweloperskie, które świadczyć będzie w ramach umowy Photon Energy Group mają na celu uzyskanie dla inwestycji ostatecznego pozwolenia na budowę zgodnie z preferowanymi przez INWE parametrami technicznymi.

Źródło: Photon Energy

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika