Pierwsza farma fotowoltaiczna Krajowej Spółki Cukrowej

2 grudnia 2020
Pierwsza farma fotowoltaiczna Krajowej Spółki Cukrowej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. planuje budowę dużych instalacji fotowoltaicznych przy swoich krajowych  cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która już jest centrum zielonych technologii w Grupie KSC. Koszt instalacji to ok. 2,2 mln zł.

KSC S.A., jako pierwszy podmiot z branży cukrowej w Polsce rusza z projektem budowy dużych instalacji fotowoltaicznych przy swoich krajowych cukrowniach.

Przygotowania do budowy farm fotowoltaicznych, które dostarczałyby zieloną energię na potrzeby własne KSC S.A. rozpoczęły się w 2018 r. Przy udziale zewnętrznych ekspertów analizowano uwarunkowania lokalizacyjne (nasłonecznienie oraz zacienienie terenów) oraz wpływ czynników zewnętrznych na prace instalacji (jak zanieczyszczenia, zapylenie, zadymienie, śnieg, temperatura) we wszystkich siedmiu cukrowniach KSC w Polsce. Po przeprowadzonych analizach i wizytach studyjnych – firma W4E Energia Odnawialna – przedstawiła pozytywne rekomendacje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych dla cukrowni w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle, które dysponują odpowiednim terenami. Ambitny program rozwoju fotowoltaiki postanowiono rozpocząć od budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Dobrzelin” zlokalizowanego w Dobrzelinie, w gminie Żychlin, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim.

Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć moc 520 kW, optymalną w stosunku do zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co pozwoli na oszczędności 35% kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego. Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW.

W procesie przygotowywania inwestycji w Dobrzelinie uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. KSC S.A. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji. Zakończył się już proces wyboru wykonawcy – farmę zbuduje firma SOON ENERGY Poland Sp. z o.o.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika