Pionowy agrowoltaiczny demonstrator Camelia w Puy-de-Dôme z modułami dwustronnymi rozpoczął pracę

24 października 2022
Pionowy agrowoltaiczny demonstrator Camelia w Puy-de-Dôme z modułami dwustronnymi rozpoczął pracę

Projekt agrowoltaiczny o nazwie Camelia rozpoczął pracę 14 października 2022 r. Jego głównym zadaniem jest wieloaspektowe badanie łączenia celów rolniczych z możliwością produkcji fotowoltaicznej energii elektrycznej. Chociaż nazwa projektu mogłaby sugerować eksperymenty w uprawie kwiatów, wyjaśnienie jej jest bardziej naukowe.

Moduły fotowoltaiczne są zorientowane w kierunku wschód-zachód – to tylko 10% mniej produkcji, niż uzyskuje się z modułów zorientowanych na południe. W ten sposób moduły ustawione pionowo najintesywniej pracują o poranku i w godzinach późnopopołudniowych. Daje to krzywą produkcji z dwoma szczytami, w przeciwieństwie do krzywej Gaussa w kształcie dzwonu w instalacji skierowanej na południe. – Krzywizna projektu przywodzi więc na myśl wielbłąda, a wielbłąd w języku angielskim to „camel”. Ponieważ ten projekt był powiązany z literami I (natężenie prądu) i A (amper) przez cały czas jego rozwoju, w końcu mamy CAMELIA, zastrzeżony znak towarowy od tego czasu – wyjaśnia Aline Chapulliot, kierownik ds. nowych ofert w ENGIE Green.

Technologia inspirowana agroleśnictwem

Demonstrator agrowoltaiczny, w 100% finansowany przez ENGIE Green, ma zatem za zadanie zbadanie pracy instalacji fotowoltaicznej, w której zastosowano pionowo ustawione dwustronne (bifacjalne) moduły PV na wypasanych łąkach, oraz analizę wpływu produkcji energii elektrycznej na produkcję rolną. – Umieszczenie modułów w pionie może wydawać się sprzeczne z intuicją. Jednak ograniczenie miejsca konstrukcji wraz z modułami na powierzchni ziemi wynoszące od 2 do 4% powierzchni użytkowej pozwala na wiele praktyk rolniczych i przepuszcza wszystkie rodzaje maszyn rolniczych – kontynuuje Aline Chapulliot. Camelia znajduje się na działce należącej do INRAE, w ramach jednostki doświadczalnej Herbipole w gminie Laqueuille, pod naukowym nadzorem Mieszanej Jednostki Badawczej nad Ekosystemem Łąkowym- (UREP).

Cele projektu Camelia:

  • Pomiary wykonywane dzięki instalacji dużej liczby czujników i wiedzy UREP, pozwalające określić agronomiczne skutki instalacji agrowoltaicznej w obszarze mikroklimatu powietrza (światło, wiatr, wilgotność, albedo itp.), pod ziemią (temperatura, wilgotność gleby itp.) oraz wzrostu, produkcji biomasy, jakość zasobów paszowych, żyzności gleby i stężeń CO2.
  • Badanie zachowania przeżuwaczy i kompatybilność konstrukcji pionowych z wykorzystaniem maszyn rolniczych.
  • Ocena wpływu instalacji na bioróżnorodność i zagęszczenie gleby.
  • Modelowanie produkcji rolnej i produkcji energii tego typu technologii słonecznej.

Agrowoltaizm to nowa synergia między produkcją energii elektrycznej a produkcją rolną. Sektor rolny, będący filarem transformacji energetycznej, stanowi prawie 20% produkcji energii odnawialnej we Francji. ENGIE Green codziennie współpracuje z siecią tysiąca rolników, operatorów i właścicieli w całej Francji. Powodzenie tej współpracy prowadzi do kolejnego kroku w dziedzinie agrowoltaizmu, który zwiastuje nową synergię między tymi dwoma sektorami.

Żywopłoty słoneczne składające się z dwustronnych modułów fotowoltaicznych są jedną z tych obiecujących innowacji, które można dostosować do wielu praktyk rolniczych, o ograniczonej powierzchni i prostym, modułowym i odwracalnym systemie kotwiczenia. Ich wąski profil liniowy ułatwia ich integrację z krajobrazem. Wiedza INRAE umożliwi pomiar efektów agronomicznych instalacji i dostarczy zainteresowanym hodowcom precyzyjnych oraz obiektywnych danych, niezbędnych do rozwoju ich projektów.

Źródło: tescol.blogs.com, ENGIE Green                                           Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika