Pionowy demonstrator agrowoltaiczny testowany w Puy-de-Dôme we Francji

26 stycznia 2022
Pionowy demonstrator agrowoltaiczny testowany w Puy-de-Dôme we Francji

Demonstrator agrowoltaiczny o nazwie Camelia zostanie zbudowany przez ENGIE Green we współpracy z Narodowym Instytutem Badawczym ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska (INRAE). Ma na celu zbadanie integracji celów rolniczych z produkcją elektryczności przez fotowoltaikę oraz synergii produkcji rolnej z konstrukcją fotowoltaiczną.

Demonstrator Camelia zostanie zbudowany na działce należącej do INRAE – własnej jednostki doświadczalnej Herbipole w miejscowości Laqueuille w Puy-de-Dôme na obszarze Auvergne-Rhône-Alpes. Będzie on pod naukowym nadzorem Krajowej Jednostki Badawczej Ekosystemów Trawiastych (UREP). W ciągu pięciu lat zostanie tam przeprowadzonych 10 eksperymentów o łącznym budżecie 1 mln euro. Ogrodzienie fotowoltaiczne obejmie powierzchnię rolniczą 0,9 ha i będzie miało moc blisko 100 kWp. Oddanie do użytku obiektu zaplanowano na wiosnę 2022 r.

W ramach pilotażowego projektu partnerzy zamierzają zbadać skutki agronomiczne tego typu instalacji, monitorując mikroklimat, powietrze, zachowanie gleby, temperaturę, wachania produkcji biomasy oraz CO2. Instalacja umożliwi badanie i sprawdzenie funkcjonalności obsługi technicznej przez maszyny rolnicze. Umożliwi także ocenę wpływu pionowej instalacji fotowoltaicznej na bioróżnorodność i zachowanie się bydła.

Agrowoltaizm: fotowoltaika w służbie rolnictwa

Fotowoltaika wykorzystująca energię słoneczną stała się niezbędna w transformacji energetycznej. Jest i w coraz większym zakresie będzie przedmiotem współpracy ze światem rolniczym. Obecnie najczęstszym zastosowaniem fototowoltaiki w rolnictwie jest utrzymanie terenu i jego odgrodzenie dla wypasu owiec. Agrowoltaizm idzie dalej niż tylko ta kombinacja zastosowań i ma na celu synergię między produkcją rolną a produkcją energii elektrycznej. Stał się strategiczną osią rozwoju dla ENGIE Green, która nawiązała współpracę z poważnymi uczestnikami sektora rolniczego. INRAE od kilku lat prowadzi liczne badania mające na celu rozwój systemów agrowoltaicznych łączących produkcję rolną i produkcję energii elektrycznej jednocześnie na tej samej działce.

W tym kontekście pojawiają się nowe projekty, takie jak Camelia, w których płoty fotowoltaiczne zostały zaprojektowane tak, aby dostosować je do działalności rolniczej przy ograniczonej powierzchni, a także prostym, modułowym i odwracalnym systemie kotwiczenia. Wydajność techniczna instalacji, jej wpływ na pastwisko i zwierzęta gospodarskie oraz łatwość użytkowania będą warunkować przyszły rozwój tej bardzo obiecującej, nowej synergii.

Dla Williama Arkwrighta, dyrektora zarządzającego ENGIE Green: – Camélia to innowacyjny projekt pilotażowy, który wyznacza nowy etap w naszych relacjach ze światem rolnictwa. Poza zainteresowaniem profilem produkcji płotów fotowoltaicznych, wyzwaniem jest zbadanie nowych usług, jakie mogą one świadczyć dla rolnictwa. Naszym celem jest, aby Camelia wzbogaciła gamę rozwiązań, które oferujemy rolnikom.
Zdaniem Emmanuela Hugo, prezesa Centrum INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes: – INRAE i ENGIE współpracują wokół umowy ramowej, której ambitnym celem jest promowanie rozwoju energii odnawialnej. Jest to doskonale zgodne z mapą drogową INRAE 2030, która towarzyszy obecnym zmianom i głębokim przemianom w naszym społeczeństwie.
– Zestaw pomiarów mikroklimatu, gleby i roślinności pozwoli nam zidentyfikować pozytywne i negatywne skutki takiej instalacji w terenie –
wyjaśnia Catherine Picon-Cochard, dyrektor UREP.

Źródło: ENGIE Green, INRAE                                                             Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika