Polski sektor fotowoltaiczny w obliczu problemów z siecią – brak przyznawania przyłączy

8 lutego 2023
Polski sektor fotowoltaiczny w obliczu problemów z siecią – brak przyznawania przyłączy

Od 11 lat Solar Finance & Investment Europe w Londynie jest miejscem spotkań deweloperów energii słonecznej, zarządzających aktywami, inwestorów i finansistów związanych z branżą fotowoltaiczną. Omawiane tematy prezentują najnowsze modele biznesowe finansowania projektów, refinansowania, umów zakupu energii, a także rynków wtórnych dla aktywów fotowoltaicznych. Konferencja poświęcona jest również najnowszym technologiom i systemom maksymalizacji mocy wyjściowej i wydajności, redukcji strat i konserwacji zapobiegawczej.

Według panelistów przemawiających na konferencji Solar Finance & Investment Europe 2023 w dniach 1-2 luty 2023 r., znaczna ekspansja polskiego rynku fotowoltaicznego będzie kontynuowana, a problemy z połączeniami międzysystemowymi stanowią obecnie jedyną przeszkodę dla rozwoju. Agnieszka Kulińska, partner kierujący Zespołem Odnawialnych Źródeł Energii w kancelarii Dentons, powiedziała: Problem polega na tym, że w zasadzie obecnie przyznawanych jest niewiele przyłączy do sieci. Operatorzy mówią, że nie posiadają żadnej możliwości zwiększenia mocy przyłączeniowej i nie wiedzą, kiedy ona będzie.

Europejski Bank Inwestycyjny zawarł w styczniu 2023 r. umowę finansową o wartości 449 mln USD na wsparcie rozwoju i modernizacji polskiej sieci dystrybucyjnej, aby umożliwić systemowi energetycznemu inwestycje do 2025 r. Na efekty tych działań trzeba będzie jeszcze poczekać. Albert Winid, starszy menedżer ds. inwestycji w firmie finansowej Abrdn powiedział: Próbowaliśmy zwrócić się do operatorów poszukujących proaktywnych rozwiązań, niezależnie od tego, czy zajmujemy się magazynowaniem, czy inwestycją branżową. Nie odnieśliśmy sukcesu. Wyzwanie polega na tym, że jest to tak ogromny problem. W pewnym sensie nie jest to nawet problem na poziomie całej Polski, ale jest to problem prawie regionalny. Są części Polski, w których te relacje są znacznie płynniejsze, i są części Polski, w których te relacje są znacznie trudniejsze.

W Polsce problemem były również przestoje. Z danych Towarowej Giełdy Energii wynika, że w szeregu elektrowni występują dość regularne wyłączenia, zarówno planowane, jak i nieplanowane. – Awarie są coraz dłuższe i większe. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że istnieją problemy z siecią – powiedział Winid. Podczas panelu omówiono szeroko świadomość istnienia ograniczeń mocy i potrzebę rozwiązania wiążących się z ograniczeniami problemów. Relacje między przedsiębiorstwami użyteczności publicznej a zainteresowanymi stronami z branży fotowoltaicznej muszą być nieustannie poprawne. Polskie przedsiębiorstwa użyteczności publiczne chcą współpracować z uznanymi międzynarodowymi operatorami.

Wydaje się, że tendencja jest taka, że polski rynek fotowoltaiczny przyspieszył i rozwinął się znacznie szybciej, niż oczekiwali lub byli w stanie za nim nadążyć operatorzy sieci. Według raportu SolarPower Europe na koniec roku , Polska zainstalowała 4,9 GW mocy fotowoltaicznej w 2022 r., co jest trzecim najwyższym wynikiem w Europie po liderach rynku, Niemczech i Hiszpanii.
SolarPower Europe podał w raporcie, że w listopadzie 2019 r. w Polsce zainstalowano około 2 GW energii słonecznej a listopadzie 2022 r. łączna moc wyniosła prawie 12 GW. To tempo przyrostu mocy fotowoltaicznej w Polsce zaskoczyła wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych w branży.

Podstawą udanej transformacji energetycznej w regionie jest przyspieszone wdrażanie technologii magazynowania energii. Podczas gdy włączenie 10 do 20% udziału zmiennych źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce, do miksu większości krajów jest osiągalne bez konieczności dużych inwestycji, osiągnięcie wyższej penetracji OZE na poziomie 40% do 50% lub więcej wymaga skoordynowanych wysiłków w celu poprawy elastyczności systemu elektroenergetycznego.
Jednym z rozwiązań problemu niedoboru mocy jest magazynowanie energii, które według wszystkich prelegentów było priorytetem, przy dużym popycie w całej Polsce. Jest mało prawdopodobne, aby rynki fotowoltaiki i energii odnawialnej spowolniły swój niezwykły wzrost od 2022 r., pozostawiając niezbędne rozwiązania do znalezienia.

Oprac. M. Grabania
Źródła: PV-Tech, Solar Finance & Investment Europe
Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika