Pomagamy naszym klientom budować biznes odpowiedzialny ekologicznie

7 lipca 2017
Pomagamy naszym klientom budować biznes odpowiedzialny ekologicznie

Rozmowa z prezesem Energii dla firm Wojciechem Pomykałą.

Jak przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić na zakupie energii na obecnym rynku?

Przede wszystkim warto podejść do obszaru energii strategicznie. Planowanie powinno być rozpatrywane w perspektywie średnio- i długoterminowej. Takie podejście może przynieść realne korzyści w zakresie ceny, ale też ułatwia planowanie finansów firmy i ogranicza negatywne skutki wahań cen na rynku. Zdecydowanie najbardziej opłacalny i przyszłościowy jest model kompleksowej analizy zużycia całej energii (a nie tylko elektrycznej) określający efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Równie ważne jest przygotowanie długoterminowego planu poprawy efektywności przez wiele różnych czynników. Takie kompleksowe podejście jest w stanie stworzyć poszukiwaną w tej branży innowacyjność.

Czy zmiana sprzedawcy energii to jedyna możliwość optymalizacji kosztów i wykorzystania energii w firmie?

Zmiana sprzedawcy to tylko jeden z czynników i do tego nie najważniejszy. Najistotniejszym elementem dyskusji o optymalizacji kosztów i wykorzystaniu energii w firmie jest analiza efektywności energetycznej poprzez kompleksowy audyt, weryfikację mocy przyłączeniowej, dopasowanie taryfy dystrybucyjnej, która stanowi ok. 50 proc. kosztów energii. Inne ważne punkty to kompensacja mocy biernej, ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także użycia magazynów energii. Bardzo ciekawym obecnie rozwiązaniem dla klientów są własne źródła wytwarzania, a w szczególności panele fotowoltaiczne. To najszybciej rozwijająca się technologia, zapewniająca alternatywne źródła energii zarówno dla domu, jak i firm.

Co oferuje najnowszy produkt WeEnergy?

WeEnergy to nasza rewolucyjna propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą kompleksowo podejść do tematu energii elektrycznej we własnej firmie i zmienić swoją rolę na rynku energetycznym. Oferta zapewnia klientowi nie tylko odbiór energii z sieci, lecz także dostarczenie instalacji fotowoltaicznej z odpowiednio dobranym finansowaniem, produkcję energii elektrycznej z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż nadwyżki energii do Energii dla firm. Jako jeden z największych alternatywnych sprzedawców prądu i gazu chcemy pomóc naszym klientom budować przewagę konkurencyjną, stąd nasza innowacyjna oferta. Pozwala ona na budowanie biznesu odpowiedzialnego ekologicznie, a także częściowe uniezależnienie się od sieci energetycznej.

Całość wywiadu można przeczytać w nr 2/2017 Magazynu Fotowoltaika

Zaprenumeruj