Praktyczne korzyści projektu agrowoltaicznego Camelia

31 października 2022
Praktyczne korzyści projektu agrowoltaicznego Camelia

Camelia to rozwiązanie agrowoltaiczne zbudowane przez firmę ENGIE Green w Puy-de-Dôme, na działce należącej do INRAE, w eksperymentalnej jednostce Herbipole. Test naturalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej z zastosowanymi dwustronnymi modułami PV potrwa pięć lat. Demonstrator pozwoli zmierzyć wpływ tej innowacyjnej technologii na środowisko i umożliwić modelowanie produkcji odnawialnej energii elektrycznej przez fotowoltaikę.

Projekt współpracy na rzecz lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym

Pierwszym przykładem sukcesu jest to, że demonstrator ten obejmuje również firmę mleczarską Laqueuille, dużego lokalnego gracza w przemyśle spożywczym. Rzeczywiście, umowa sprzedaży energii ENGIE pozwala Camelii na pokrycie części zapotrzebowania mleczarni na energię elektryczną. Poza projektem technologicznym Camelia umożliwia zatem eksperymentowanie z modelem interakcji z sektorami rolnymi i przynosi wiele kluczowych zalet: wspieranie projektów rolniczych, reagowanie na kwestie klimatyczne i energetyczne, konsolidacja relacji między różnymi lokalnymi podmiotami, wspieranie lokalnych podmiotów przemysłowych w realizacji celów dekarbonizacji.

Christine Lafaix, dyrektor ds. ofert, klientów, innowacji ENGIE Green, mówi: – Ten projekt wykracza daleko poza obszar badawczy, opracowujemy tutaj model współpracy na rzecz gospodarki – zarówno o obiegu zamkniętym, jak i lokalnej. W ten sposób ENGIE Green zamierza rozwijać energię odnawialną na skalę krajową i zgodnie z naszą etykietą TED, Sustainable Energy Transition, która broni projektów głęboko zakorzenionych na ich terytorium, szanujących środowisko i przydatnych w walce ze zmianami klimatu.

Badany demonstrator z monitoringiem sezonowym i wieloletnim

Zdaniem Emmanuela Hugo, prezesa Centrum INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes: – Projekt Camelia umożliwia znajdywanie odpowiedzi na zasadnicze pytania i zagadnienia badawcze w agrowoltaizmie, takie jak wpływ budowy na zagęszczenie gleby, wpływ pionowo zamontowanych, dwustronnych modułów fotowoltaicznych na mikroklimat obszaru i wpływ na zwierzęta. Konsekwencje otrzymanych wyników i zaistniałych efektów będą oceniane, analizowane i uwzględniane w budowaniu nowych instalacji agrowoltaicznych.

Reakcja muraw, na których zbudowany jest demonstrator agrowoltaiczny, zostanie porównana z kontrolną łąką znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. Badania wspierane są przez krajowe obserwatorium badawcze INRAE ds. Agroekosystemów, Cykli Biogeochemicznych i Bioróżnorodności (ACBB sieci ANAEE-F – ang. Analysis and Experimentation on Ecosystems) oraz europejską sieć na temat zintegrowanych systemów obserwacji CO2 (ICOS). Monitoring sezonowy i wieloletni gwarantuje uzyskanie wiarygodnych danych pozwalających ocenić zainteresowanie i znaczenie tego demonstratora dla hodowli. Poza tym demonstratorem, ENGIE Green już pracuje nad zmianą skali tego typu projektu. Opracowywane są już wdrożenia komercyjne. W przygotowaniu znajduje się duży projekt agrowoltaiczny dla ogrodnictwa na otwartym terenie w Aude.

Demonstrator Camelia w liczbach:

  • 252 dwustronnych, pionowo ustawionych modułów fotowoltaicznych zorientowanych wschód/zachód o zainstalowanej mocy 89 kWp,

  • dziewięć pionowych żywopłotów o rozstawie 12 m i 18 m rozłożonych na powierzchni 1 ha,

  • ponad 50 agronomicznych i meteorologicznych czujników monitorujących,

  • Inwestycja o wartości 1 mln euro wykonana przez ENGIE po 3,5 roku doświadczeń i eksperymentów – 100 MWh rocznej produkcji.

Cechy demonstratora Camelia:

Pionowa pozycja tzw. żywopłotów fotowoltaicznych ma ograniczoną powierzchnię i pozwala na ochronę użytków rolnych.
Prosty, modułowy i odwracalny system kotwienia zapewnia przejazd maszyn rolniczych i wypas bydła, a płodozmian lub ewolucja systemu rolniczego są nadal możliwe.
Rzędy dwustronnych modułów PV optymalizują konwersję energii słonecznej na elektryczną. Korzystając z odbicia światła od ziemi lub najbliższego panelu (zestawu modułów) słonecznego, są w stanie wytwarzać energię zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ustawione na osi północ-południe (powierzchnią wschód-zachód) umożliwiają maksymalną produkcję energii elektrycznej o wschodzie i zachodzie słońca.
Otoczenie parku jest ogrodzone i bezpieczne. Niektóre urządzenia, takie jak przejścia kanadyjskie (sterowane) na początku każdego rzędu, można zastosować do zarządzania inwentarzem.

Źródło: tescol.blogs.com, ENGIE Green                                            Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika