Projekt o łącznej mocy 18 MW sprzedany za 75 mln zł

30 czerwca 2023
Projekt o łącznej mocy 18 MW sprzedany za 75 mln zł

Około 75 mln zł uzyska ONDE z tytułu sprzedaży farmy fotowoltaicznej „Cyranka”, czyli pierwszego projektu deweloperskiego, zrealizowanego w formule develop, build and sale. Spółka zamierza przeznaczyć środki na realizację kolejnych elektrowni ze swojego portfela.

„Cyranka” jest projektem o łącznej mocy 18 MW, składającym się z dwóch farm fotowoltaicznych Giżycko 1 i Giżycko 2. Instalacja została zakupiona przez ENGIE Zielona Energia, która jest częścią globalnego koncernu ENGIE. Wartość kontraktu to około 75 mln zł. Działalność, jaką prowadzi w Polsce ENGIE Zielona Energia, to m.in. wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, zarządzanie portfelem inwestycji OZE oraz obrót energią elektryczną. Firma w Polsce jest właścicielem i operatorem 4 farm wiatrowych o łącznej mocy 138 MW oraz 69 małych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 63 MW. W tym roku spółka kontynuuje poszerzanie swojego portfolio poprzez budowę 5 farm fotowoltaicznych. Należy też zaznaczyć, że „Cyranka” jest projektem w pełni operacyjnym, oddanym do użytku w 2023 roku i prowadzącym koncesjonowaną działalność w obszarze sprzedaży energii elektrycznej. Projekt od razu przyczyni się do rozwoju działalności ENGIE Zielona Energia na rynku OZE.

– To dla nas bardzo istotne wydarzenie i powód do ogromnej satysfakcji, ponieważ to nasz debiut jako dewelopera, zakończony udaną komercjalizacją. Co równie ważne, to pierwszy istotny krok w realizacji strategii spółki, która ma budować pozycję ONDE na rynku, a co za tym idzie, wartość dla akcjonariuszy. – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE. – Fakt, że pierwszy projekt zrealizowany w tej formule przez ONDE został zakupiony przez Engie – jednego z wiodących podmiotów w obszarze energetyki odnawialnej na świecie – jest dla nas powodem do dumy. Liczymy na to, że ta transakcja będzie kontynuacją perspektywicznej i długoterminowej współpracy, którą rozpoczęliśmy wiele lat temu budując farmy wiatrowe dla  koncernu Engie.

Celem strategicznym ONDE jest utrzymanie pozycji czołowego wykonawcy instalacji OZE w Polsce oraz rozwój tego typu usług na wybranych rynkach europejskich przy jednoczesnym budowaniu drugiej – równie silnej nogi biznesowej – dewelopmentu instalacji OZE w formule develop-build-sell. Obecnie pipeline inwestycyjny ONDE ma potencjał 769 MW z czego projekty o mocy 209 MW mają już pozwolenie na budowę.

– Jesteśmy przekonani, że zebrane doświadczenia pozwolą nam dalej z sukcesem rozwijać i komercjalizować nasz portfel projektów OZE. Zastrzyk kapitału, który otrzymamy po sprzedaży „Cyranki” już wkrótce umożliwi nam rozpoczęcie budowy kolejnych farm. Liczymy na to, że zyski z działalności deweloperskiej będą w przyszłości mocno kontrybuowały do naszych wyników – dodaje Paweł Średniawa.

Źródło: ONDE