Zielone obligacje w portfelu BOŚ o wartości 81 mln zł

4 stycznia 2024
Zielone obligacje w portfelu BOŚ o wartości 81 mln zł

Bank Ochrony Środowiska nabył zielone obligacje o wartości ponad 81 mln zł, które zostały wyemitowane przez spółkę z Grupy WMC PV. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 25 MW, które wspierają ekologicznie zrównoważony rozwój i spełniają kryteria określone w Green Bond Principles. Organizatorem emisji obligacji był Dom Maklerski BOŚ.

Inwestor zamierza zastosować najnowsze technologie, zwłaszcza w zakresie zastosowanych modeli modułów fotowoltaicznych i optymalnych technologii w zakresie konstrukcji.

– Misją Banku Ochrony Środowiska jest kompleksowe finansowanie i wspieranie zielonej transformacji w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się nabyć obligacje wyemitowane przez spółkę z Grupy WMC PV. Poprzez zapewnienie finansowania dla kolejnych projektów umożliwiających produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku z energii słonecznej, przyczynimy się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, osiągając jednocześnie pożądany efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających w procesie spalania paliw kopalnianych – powiedział Sebastian Bodzenta, wiceprezes zarządu BOŚ.

Papiery dłużne nabyte przez BOŚ spełniają szczególne kryteria dotyczące zielonych obligacji (Green Bond Principles) opracowane przez ICMA (The International Capital Markets Association). Zielone obligacje z zasady powinny służyć finansowaniu inwestycji o jasnych walorach ekologicznych, a realizacja projektów powinna umożliwiać ich monitorowanie i ocenę wpływu na środowisko naturalne. Zgodność celów emisji obligacji WMC SPV 21 sp. z o.o. ze wspomnianymi kryteriami została zweryfikowana przez niezależnego audytora, tj. Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w ramach tzw. second party opinion.

Źródło: BOŚ