Projekty fotowoltaiczne rosną w siłę

10 września 2020
Projekty fotowoltaiczne rosną w siłę

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opracował najnowszą aktualizację bazy „Projekty fotowoltaiczne w Polsce”. Okazuje się, że rozwój projektów PV nie jest zakłócony i cały czas występuje zainteresowanie inwestorów i deweloperów tym tematem. Dynamika rozwoju projektów fotowoltaicznych jest istotna w kontekście aukcji OZE. Według IEO w tegorocznej aukcji OZE dla fotowoltaiki będzie równie dobra konkurencja, jak w poprzedniej.

Z analiz IEO wynika, że w ciągu pierwszej połowy roku 2020 warunki przyłączenia do sieci otrzymało prawie 1000 projektów PV. W poszczególnych miesiącach pierwszej połowy 2020 roku łączna moc wydanych warunków przyłączenia była średnio 2 razy większa niż w analogicznym okresie w roku 2019. Wyjątkiem był tylko kwiecień, który zarówno w 2019 jak i 2020 roku zanotował podobne wartości w wydanych warunkach przyłączenia- wykres powyżej. Oznacza to niesłabnące zainteresowanie inwestorów i deweloperów rozwojem projektów farm fotowoltaicznych.

Zachowując tępo z pierwszego półrocza w roku 2020 może paść rekord i warunki przyłączenia do sieci otrzyma ponad 2 GW projektów fotowoltaicznych. To prawie tyle ile obecnie wynosi moc zainstalowana w fotowoltaice (wykres 2.). Ponadto na polskim rynku zaczyna pojawiać się coraz więcej dużych projektów fotowoltaicznych. Obecnie 29 projektów PV o mocy powyżej 10 MW posiada warunki przyłączenia do sieci, a ich łączna moc przekracza 1 GW.

Na aukcje OZE 2020 strona rządowa przygotowała duże wolumeny, podobnie jak w roku 2019r. Dla projektów fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW przewiduje się 800 MW. W poprzednim roku koszyk aukcyjny poniżej 1 MW został wypełniony, a pomiędzy ofertami była duża konkurencja. Z analiz IEO wynika, że wraz z odmrażaniem gospodarki i typowym skokiem liczby decyzji administracyjnych konkurencja projektów PV biorących udział w aukcjach będzie podobna jak w roku ubiegłym.

Aktualna baza IEO „Projekty fotowoltaiczne w Polsce- sierpień 2020”