Prosument wirtualny w IRiESD

27 września 2023
Prosument wirtualny w IRiESD

Prezes URE zatwierdził zaktualizowane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla: ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, ENEA Operator, Stoen Operator, TAURON Dystrybucja.

Jedną z głównych zmian w poszczególnych Kartach aktualizacji do IRiESD było wprowadzenie, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, pojęcia prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Prosumenci wirtualni to tacy wytwórcy, którzy produkują energię z OZE w innym miejscu niż ją zużywają.

 

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej to dokument stanowiący zbiór szczegółowych zasad i uwarunkowań dotyczących korzystania z sieci Operatora. IRiESD określa uprawnienia i obowiązki podmiotów przyłączonych do sieci – odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jak również przedsiębiorstw obrotu i sprzedawców. Instrukcja ustala także zasady postępowania w przypadku nierozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

Źródło: URE