R.Power zwiększa liczbę projektów PV w Polsce

8 listopada 2023
R.Power zwiększa liczbę projektów PV w Polsce

Grupa R.Power, niezależny producent energii elektrycznej działający w obszarze przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych zarówno w Polsce jak i za granicą, poinformowała o nabyciu udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych.

Spółka zależna R.Power S.A. zawarła umowę z podmiotami z grupy kapitałowej Cero Generation Ltd (Macquarie’s Green Investment Group), na mocy której nabyła 100% udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 64,2 MWp oraz zobowiązała się do nabycia udziałów w spółce posiadającej projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 27 MWp po spełnieniu warunków określonych w umowie. Większość nabywanych projektów została rozwinięta do etapu RTB (ready-to-build). Jak informuje w swoim komunikacie R.Power, niniejsza transakcja realizuje jej strategię, która zakłada zwiększanie liczby projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Źródło: R.Power

Fot. R.Power