Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

9 sierpnia 2023
Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Nowe przepisy, przyjęte 8 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów, zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych.

Najważniejsze rozwiązania to m.in. zredukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, który dotyczy zabudowy systemami fotowoltaicznymi. Doprecyzowany zostanie sposób ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu systemów fotowoltaicznych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Co więcej, zniesione zostanie wymaganie dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, które prowadzone jest na małą skalę i pozostają bez wpływu na środowisko. Podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni zabudowy dla przedsięwzięć fotowoltaicznych, które realizowane są na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo, ułatwi i przyspieszy ich realizację.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MKiŚ