SOFARSOLAR gotowy na nowe wymogi i przepisy

20 lipca 2021
SOFARSOLAR gotowy na nowe wymogi i przepisy

Z dniem 1 sierpnia 2021 kończy się okres przejściowy i będą wymagane nowe dokumenty podczas zgłaszania instalacji do Operatorów Sieci Dystrybucyjnej.

SOFARSOLAR już od dawana przygotowuje się do tych zmian i w celu realizacji tych wymagań podpisał umowę z DNV – Energy Systems Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH.

DNV jest akredytowanym (ISO/IEC 17065) organem uprawnionym do wydawania certyfikatów na zgodność z NC RfG, WOS (PSE) oraz PTPiREE:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L112/1, KOMISJA EUROPEJSKA, 27/04/2016. (NC RfG)
  2. Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), PSE S.A., 2018-12-18 zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r, (PSE 2018-12)
  3. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, version/wersja 1.2, PTPiREE, 2021-04-28

Warto podkreślić, iż DNV, jako jedna z nielicznych firm, posiada akredytację ISO/IEC 17065 z wpisanymi w programami certyfikacji i wymaganiami NC RfG, WOS (PSE) oraz PTPiREE, ponadto testy będą realizowane przez laboratorium posiadające akredytację ISO/IEC 17025.

Warto wspomnieć, że wymagania normy EN 50549 oraz NC RfG różnią się, ponadto każdy kraj doprecyzowuje przepisy NC RfG zgodnie z wymogami swojej sieci. Stąd certyfikaty EN 50549 ani certyfikaty NC RfG dla innych systemów np. niemieckiego, nie gwarantują, że zostaną spełnione polskie przepisy.

Po 31.07.2021 r. certyfikaty sprzętu wydane na zgodność z EN 50549 lub NC RfG będą w Polsce akceptowane wyłącznie, jeżeli towarzyszyć im będzie dokument potwierdzający, że producent rozpoczął proces certyfikacji i ma bieżącą umowę certyfikacji z akredytowanym organem certyfikacyjnym na wymagania Polskie tj. NCRfg, WOS (PSE) oraz PTPiREE łącznie.

Od 01.05.2022 r. dla wszystkich urządzeń wytwórczych przyłączanych do sieci, będą akceptowane wyłącznie certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań NC RfG, WOS (PSE) oraz PTPiREE.

Proces certyfikacji wygląda następująco i trwa minimum kilka miesięcy:

– Współpraca z SOFARSOLAR od początku przebiega sprawnie i mamy nadzieję, że proces certyfikacji zakończy się jeszcze w 2021 roku i wszelkie falowniki oferowane przez SOFARSOLAR na polskim rynku będą posiadać odpowiednie dokumenty – mówi Pani Aleksandara Voss z DNV.

Jako polski oddział dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom i dystrybutorom wszelkie niezbędne dokumenty i certyfikaty. Od kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat nowych wymogów, jesteśmy w stałym kontakcie z PTPIREE oraz nawiązaliśmy współpracę z DNV. Warto podkreślić, że wszystkie modele naszych falowników o mocy powyżej 20kW  będą certyfikowane we wszystkich grupach czyli ABC i D, co umożliwi wykorzystanie ich w instalacjach o mocy powyżej 200 kW i wyróżnia nasze produkty na rynku spośród innych dostawców falowników – podkreśla Tomasz Grnyo, szef Departamentu Technicznego w SOFARSOLAR EMEA, odpowiedzialny również za rynek polski.

Dokumenty zostały już zgłoszone, zgodnie z wymogami do PTPIREE, a deklaracja DNV wraz z tłumaczeniem jest dostępna na stronie internetowej www.sofarsolarpoland.pl oraz na profilu na facebook @SOFARPolska.

Poniżej lista modeli, które będą podlegały certyfikacji:

artykuł sponsorowany