Solarud – odprowadzanie wody i pyłu z powierzchni modułu PV

13 maja 2022
Solarud – odprowadzanie wody i pyłu z powierzchni modułu PV

Problem zabrudzeń dotyka elektrowni słonecznych na całym świecie, w większym lub mniejszym stopniu zależnie od ich lokalizacji, częstotliwości opadów i czyszczenia. Zabrudzenia bezpośrednio wpływają na zmniejszenie produkcji energii oraz potrzebę regularnego oczyszczania powierzchni modułów.

Firma Solarud Ltd posiadająca duże doświadczenie w budowie i przeglądach elektrowni fotowoltaicznych przez okres ponad 10 lat wykonała kilka tysięcy inspekcji parków PV. Z obserwacji wynikało, że prawie wszystkie farmy fotowoltaiczne mają wspólne miejsce zabrudzenia. Znajduje się ono w dolnej części modułu i jest spowodowane brakiem odpływu wody zatrzymywanej przez jego ramę. W wyniku zauważonych prawidłowości w rozmieszczeniach zabrudzeń na modułach PV opracowano rozwiązanie, które częściowo zapobiega temu zjawisku.

Głównym celem solarud (tak też nazwano urządzenie) jest usunięcie stojącej wody deszczowej lub wody powstałej w wyniku kondensacji pary wodnej zgromadzonej przy ramach modułów fotowoltaicznych. Urządzenie ma postać łatwego w instalacji klipsa, który przymocowany do ramy modułu, odprowadza wodę i mniejsze cząsteczki kurzu. To działanie zapobiega pojawianiu się gorących punktów na pojedynczych, mocniej zabrudzonych ogniwach w obrębie jednego modułu a w konsekwencji zwiększa wytwarzanie energii. Urządzenie Solarud jest w stanie zminimalizować ilość wody i kurzu gromadzącego się przy ramie modułu tworzącego w wyniku odparowania szczególnie niebezpiecznie miejscowe zanieczyszczenie części ogniw. Dzięki systemowi drenażowemu urządzenia, woda jest usuwana z tego obszaru, a moduł dłużej pozostaje czysty.

Zapobiegając lub zmniejszając odpowiednio miejscową akumulację osadów, zmniejsza pojawianie się defektów w ogniwach modułów fotowoltaicznych i jako taki zwiększa ich żywotność. Solarud pełni swoją funkcję nie zakłócając normalnego działania fotowoltaiki ani bezpośrednio lub pośrednio jej naturalnej konserwacji i eksploatacji. Urządzenie jest odporne na promienie UV i zmiany temperatury. Nadaje się do recyklingu.

Solarud został zaprojektowany tak, aby pasował do trzech najpopularniejszych rozmiarów ram modułów fotowoltaicznych. Jest to możliwe, ponieważ na spodzie znajdują się małe kawałki plastiku, które można odłamać w zależności od potrzeb. Po zainstalowaniu, urządzenie mocno przytwierdza się do ramy modułu i nie przesuwa się podczas ich czyszczenia robotami lub automatycznymi maszynami czyszczącymi. Wykonane nacięcie w dolnej części elementu solarud pozwala uniknąć gromadzenia się wody u jego podstawy, co mogłoby prowadzić do degradacji ramy. W rzeczywistych testach solarud uzyskał 4%-owy wzrost wydajności w ciągu zaledwie 10 tygodni użytkowania. Zostało to zmierzone przy użyciu dwóch identycznych szeregów modułów, które zostały całkowicie oczyszczone, a następnie w jednym z nich zainstalowano solarud.

Opracowane urządzenie przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju instalacji fotowoltaicznych. Solarud można używać zarówno w małych parkach słonecznych, jak i dużych farmach fotowoltaicznych. Urządzenie doskonale sprawdza się w instalacjach dachowych, gdzie utrudniony dostęp i zagrożenia związane z wysokością sprawiają, że zabrudzenie modułów jest jeszcze większym problemem dla operatorów i wykonawców konserwacji. Chociaż urządzenie nie może zastąpić czyszczenia, które pozostaje niezbędne, pomaga właścicielom lub jednostkom odpowiedzialnym za eksploatację i konserwację instalacji fotowoltaicznych w uzyskaniu maksymalnej produkcji energii i maksymalizacji zysków z inwestycji.

Źródło: Solarud Ltd

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika