Test gradobicia nowym elementem PQP PVEL

19 października 2021
Test gradobicia nowym elementem PQP PVEL

PVEL opracował nowy testu gradowy opierając cię na danych dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych i wyników aktywów firmy kWh Analytics.

PVEL poprosił również o informacje zwrotne od swoich partnerów niższego szczebla, zróżnicowanej grupy organizacji, która obejmuje właścicieli aktywów, deweloperów i ubezpieczycieli. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów PQP modułów fotowoltaicznych, raporty dotyczące sekwencji naprężeń gradowych są bezpłatne dla członków sieci partnerskiej PVEL. Firmy, które rejestrują się jako partnerzy PVEL, wykorzystują dane PQP do analizy technicznej związanej z rozwojem i finansami projektów, w tym porównywaniem produktów, zarządzaniem dostawcami i doborem sprzętu.

Jako branża globalna musimy brać pod uwagę katastrofy naturalne, takie jak gradobicia, w kontekście zmieniającego się klimatu. Nadszedł czas, aby zabezpieczyć projekty słoneczne na całym świecie w przyszłości pod kątem nowych wzorców pogodowych, które są trudne do przewidzenia, ale niemożliwe do zignorowania – skomentował Kevin Christy, szef działu innowacji i doskonałości operacyjnej w Ameryce Lightsource bp. — Szczególnie w przypadku zasobów fotowoltaicznych w centralnych stanach USA potrzebujemy nowych protokołów testowych, które pozwolą nabywcom modułów naprawdę zrozumieć ograniczenia wytrzymałości tych produktów na potencjalnie szkodliwy grad — zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ciągu następnej dekady spodziewamy się zobaczyć czterokrotnie większą zainstalowaną moc fotowoltaiczną w państwach wysokiego ryzyka. — dodał.

PQP PVEL dla modułów fotowoltaicznych, falowników i akumulatorów to kompleksowe, regularnie aktualizowane zestawy rozszerzonych testów niezawodności i wydajności, które informują o należytej staranności technicznej i zamówieniach dotyczących projektów słonecznych
i magazynowania energii. Sekwencja naprężeń gradowych została dodana do PQP, aby rozwiać obawy ubezpieczycieli i właścicieli aktywów dotyczące zdolności modułów fotowoltaicznych do wytrzymania silnych uderzeń gradu. Aby zaprojektować sekwencję naprężeń gradowych, PVEL wykorzystał dane z prawie 1 GW projektów zniszczonych przez gradobicie, które ocenił w terenie, a także wyniki testów z eksperymentów laboratoryjnych.

Zmodernizowany program kwalifikacji produktów modułów fotowoltaicznych (PQP) zostanie przeprowadzony w nowych obiektach PVEL w Napa w Kalifornii, które są zoptymalizowane pod kątem wielkoformatowych urządzeń fotowoltaicznych o dużej mocy. PVEL jest częścią holenderskiej grupy firm KIWA: certyfikacja, inspekcja, testowanie, szkolenia i doradztwow zakresie produktów, usług, procesów, systemów zarządzania i pracowników.

Opracowanie: Mirosław Grabania

Źródło: PVEL