Wybór lokalizacji projektów fotowoltaicznych w miastach – URSUS-PV

6 czerwca 2022
Wybór lokalizacji projektów fotowoltaicznych w  miastach – URSUS-PV

URSUS-PV to narzędzie (oprogramowanie) do szacowania energii słonecznej dostępnej w obszarach miejskich, opracowane przez naukowców z Uniwersytetu w Maladze. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących możliwych optymalnych lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na konkretnych dachach budynków mieszkalnych i innych obiektów obiektów.

Badanie wszystkich możliwych lokalizacji systemów fotowoltaicznych w mieście nie jest konieczne, ponieważ potencjalnych użytkowników interesują konkretne obszary. Narzędzie przyjmie jako dane wejściowe interesujący obszar i wskazuje użytkownikowi dostępne dachy. Umożliwia wybór dachów na obszarze planowanego montażu modułów fotowoltaicznych, analizując ich orientacje i nachylenia.

Tworzenie oprogramowania, które może pomóc ekspertom w podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszych lokalizacji, jest w dzisiejszych czasach niezbędne. Wiedza uzyskana z analizy różnych źródeł danych buduje pełny obraz możliwości planowanych inwestycji. Proces eksploracji danych, który przenosi wiedzę do rzeczywistych aplikacji, to sposób osiągania najlepszych, rzetelnych i wiarygodnych wyników w najkrótszym czasie.

Jak działa URSUS-PV

Lokalizowanie dachów, na których można zainstalować infrastrukturę fotowoltaiczną, wiąże się z dwoma aspektami: po pierwsze, wykrywanie dachów w mieście, a po drugie, określenie ich cech w celu wygenerowania dokładnej oceny. System uzyskuje dostęp do wcześniej pobranych informacji geograficznych i tworzy na mapie siatkę, która wyznacza obszary dostępne do oszacowania zużycia energii. Pozwala użytkownikowi na wybór interesującego obszaru poprzez nakreślenie na mapie właściwego wielokąta. Następnie system ładuje obraz obejmujący obszar wielokąta wyznaczony współrzędnymi na mapie. Kolejne etapy przetwarzania uwzględniają tylko pozytywnie zweryfikowane dane. Oprócz informacji geograficznej niezbędne są dane meteorologiczne zebrane w mieście lub w jego pobliżu. W tym celu wykorzystywane są informacje z najbliższych stacji meteorologicznych.

URSUS-PV jest oferowany jako bezpłatne narzędzie internetowe dostępne dla osób fizycznych, gmin, wspólnot mieszkaniowych, firm z sektora fotowoltaicznego i innych użytkowników, zdefiniowanych przez twórców oprogramowania. Jest również dostarczany jako pakiet, który można modyfikować w celu dostosowania do określonych scenariuszy lub ulepszyć o nowe funkcje. URSUS-PV to narzędzie typu open source, stworzone w celu oszacowania potencjalnej energii elektrycznej, która może być generowana w obiektach z instalacją fotowoltaiczną w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej w obszarach miejskich.
Oprogramowanie URSUS-PV jest dostępne na dwa różne sposoby:

1. Bezpłatna aplikacja internetowa dostępna pod adresem http://ursus-shiny.uma.es, gdzie system jest załadowany mapami Malagi, miasta używanego jako przykład walidacji.
2. Kod źródłowy narzędzia wydanego na licencji GNU General Public License v3.0 dostępny pod adresem https://github.com/ursusdm /ursusdm_pv.

Źródła: ScienceDirect, http://ursus-shiny.uma.es/
Zdjęcie: Mapy Google

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika