Zielona energia dla Dolnego Śląska

29 stycznia 2017
Zielona energia dla Dolnego Śląska

TAURON Dystrybucja otrzyma dofinansowanie na przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, umożliwiającą przyłączanie odnawialnych źródeł energii. To już kolejny projekt spółki realizowany przy wsparciu finansowym UE. Tym razem środki będą wspierać rozwój zielonej energii na terenie Dolnego Śląska.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu spółka zrealizuje 47 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 51 mln zł. TAURON Dystrybucja planuje wybudowanie ponad 45 km nowych i zmodernizowanie ponad 112 km istniejących linii niskiego i średniego napięcia oraz wzniesienie pięciu stacji transformatorowych.

Na etapie podpisywania jest jeszcze jedna umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego o wartości 7,9 mln zł, na mocy której przyznana zostanie dotacja w wysokości 4,8 mln zł. W efekcie realizacji projektu powstanie rozdzielnia sieciowa 20 kV oraz wybudowanych zostanie 14,3 km linii kablowych średniego napięcia. Wszystkie inwestycje mają zostać zakończone do I połowy 2019 r.

Dla klientów spółki oznacza to zwiększenie możliwości przyłączania do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji, które do produkcji energii elektrycznej wykorzystują odnawialne źródła energii.

Z roku na rok instalacje OZE zyskują w Polsce coraz większą popularność.

W 2015 r. przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 900 nowych mikroinstalacji, rok później już 3700. W województwie dolnośląskim było to odpowiednio 100 i 550 przyłączeń. Te dane jasno pokazują, że coraz większa liczba naszych klientów jest zainteresowana czerpaniem energii z odnawialnych źródeł. Te 39,5 mln zł dofinansowania, które otrzymamy z Unii Europejskiej na modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączeniowej sieci elektroenergetycznej dla nowych instalacji OZE – mówi Izabela Gajecka, kierownik Biura Zarządzania Inwestycjami w TAURON Dystrybucja.

Umowy zostały zawarte z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020. To nie pierwsze inwestycje TAURONA z obszaru OZE dofinansowane z Unii Europejskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 spółka zbudowała m.in. infrastrukturę umożliwiającą odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice. Nakłady inwestycyjne tego projektu wyniosły 16,9 mln zł, z czego 7,6 mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika