Apator zawarł list intencyjny dotyczący akwizycji firmy Twerd

19 listopada 2021
Apator zawarł list intencyjny dotyczący akwizycji firmy Twerd

Zarząd Apator SA poinformował , że w dniu 17 listopada 2021 r. zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

ZE TWERD sp. z o.o. jest producentem urządzeń energoelektronicznych, w szczególności inwerterów przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarek i stacji szybkiego ładowania do samochodów elektrycznych.

Na podstawie listu intencyjnego Strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia ww. umów.

Celem potencjalnej akwizycji jest przygotowanie, zgodnie ze strategią Grupy Apator, kompleksowej oferty dla dynamicznie rosnącej branży PV oraz dalszy rozwój rozwiązań wspierających m.in. infrastrukturę dla elektromobilności.

Potencjalna wartość transakcji to kilkanaście milionów złotych.

O rozstrzygnięciu prowadzonych negocjacji Apator poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Źródło: Apator