Badania nad fotowoltaiką na Mont-Soleil w Szwajcarii

11 stycznia 2023
Badania nad fotowoltaiką na Mont-Soleil w Szwajcarii

Od ponad 30 lat na Mont-Soleil prowadzone są badania modułów fotowoltaicznych w działającej tam elektrowni PV. Nowy system, który ma zostać zainstalowany, umożliwi dostarczanie neutralnych i naukowo zweryfikowanych informacji produktowych na temat dostępnych na rynku modułów fotowoltaicznych w różnych technologiach. Naukową częścią zakrojonego na szeroką skalę projektu będą kierować naukowcy z Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie (BFH).

Fotowoltaiczna elektrownia słoneczna – stojąca na wysokości 1270 m n.p.m. na Mont-Soleil w Jurze Berneńskiej – działa od ponad 30 lat. Na świecie jest bardzo niewiele dużych instalacji fotowoltaicznych w tym wieku. Głównym celem działania elektrowni jest prowadzenie badań i demonstracja potencjału fotowoltaiki jako wkładu w system zaopatrzenia w energię. Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych BFH – partner naukowy projektu – mierzy i ocenia parametry pracy elektrowni, której degradacja jest jak dotąd bardzo niska i wynosi 0,13% rocznie. Oznacza to, że system PV znacznie przekroczył wszelkie oczekiwania jego twórców pod względem żywotności i wydajności energetycznej. Pomimo drobnych defektów i widocznych oznak starzenia się modułów fotowoltaicznych, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie elektrownię trzeba było pilnie wycofać z eksploatacji.

Cele projektu

Obecnie w ramach projektu pilotażowego opracowywana jest koncepcja, w ramach której najistotniejsze moduły fotowoltaiczne ze Szwajcarii, Europy i świata będą w przyszłości okresowo uruchamiane, analizowane naukowo i porównywane w jedynej tego rodzaju wzorcowej instalacji na świecie. Wadliwe moduły fotowoltaiczne w 30-letniej elektrowni będą stopniowo zastępowane nowymi. Zespół badawczy z Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych BFH będzie odpowiedzialny głównie za naukową ocenę projektu i publikację danych. Partnerami projektu są Société Mont-Soleil, BFH i Espace découverte Énergie Saint-Imier.

Testowanie różnych typów modułów

Do końca maja 2023 r. w ramach projektu pilotażowego zainstalowanych zostanie łącznie 40 modułów o mocy około 15 kW. Moduły zostaną podłączone do specjalistycznej technologii pomiarowej, aby dane mogły być rejestrowane i poddawane analizie. Zainstalowanych zostanie pięć różnych typów modułów z trzech różnych części świata (Szwajcaria/UE, USA, Azja) i wykorzystujących cztery różne technologie (PERC, IBC, HJT, TOPcon). Długoterminowym celem na Mont-Soleil jest stopniowa wymiana starzejących się modułów fotowoltaicznych na znacznie bardziej wydajne i globalnie istotne urządzenia w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Naukowcy będą mogli przetestować je za pomocą uznanych na całym świecie metod i porównać je w długoterminowej eksploatacji z długoterminowymi danymi elektrowni Mont-Soleil, które są rejestrowane od 1992 r.

Ustanawianie międzynarodowych standardów PV

Projekt ma na celu znaczne zwiększenie długoterminowej produkcji elektrowni słonecznej na Mont-Soleil, zapewnienie atrakcyjnego impulsu innowacyjnego dla rynku i przemysłu oraz finansowanie przez państwo najwyższej jakości, wydajnych i trwałych modułów fotowoltaicznych. Mont-Soleil ma na celu ustanowienie uznanych na całym świecie standardów PV w zakresie jakości i przejrzystości oraz chce stać się obiektem odwiedzanym przez gości ze Szwajcarii i zagranicy.

Opr. M. Grabania
Źródło: © Bern University of Applied Sciences 2023                   Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika