Falownik o mocy 385 kW Kehua przeszedł testy HVRT i LVRT

22 lipca 2022
Falownik o mocy 385 kW Kehua przeszedł testy HVRT i LVRT

Falownik szeregowy serii SPI firmy Kehua 1500 V/350 kW przeszedł testy High Voltage Ride Through (HVRT) i Low (zero) Voltage Ride Through (LVRT), tym samym uzyskując dokument certyfikacyjny.

Wymagania testowe certyfikacji HVRT i LVRT są bardzo surowe.

W zakresie dynamicznego wspomagania mocy biernej, gdy występuje wysoka i niska penetracja napięcia sieci równoległej, test wymaga, aby falownik wydał docelowy prąd bierny w ciągu 60 ms, przeregulowanie powinno być mniejsze niż 20%, czas regulacji powinien być mniejszy niż 150 ms, a błąd sterowania nie powinien przekraczać 5% prądu znamionowego.

Jeśli chodzi o sterowanie mocą czynną, wyjściowa moc czynna falownika powinna pozostać niezmieniona, gdy napięcie sieci równoległej jest wysokie. Po przywróceniu niskiego napięcia sieci równoległej, moc czynna powinna zostać odzyskana przy 30% mocy znamionowej na sekundę.

Jeśli chodzi o ograniczenie mocy biernej, maksymalna skuteczna wartość dynamicznego prądu biernego nie powinna przekraczać 1,05-krotności prądu znamionowego, gdy falownik ma trzy symetryczne zwarcia wysokiego i niskiego zużycia prądu biernego. Maksymalna skuteczna wartość dynamicznego prądu biernego nie powinna przekraczać 0,4 wartości prądu znamionowego w przypadku wystąpienia zwarć asymetrycznych.

Dane testowe pokazują, że falownik Kehua 1500 V/350 kW ma dużą zdolność powrotu do normalnej pracy po wystąpieniu usterki.

Gdy podczas pomiaru napięcia AC falownika wystąpi błąd wysokiego lub niskiego przepływu, taki jak symetria trójfazowa lub asymetria jednofazowa, falownik Kehua 1500 V/350 kW może generować energię bez przerw i szybko przesyłać prąd bierny do sieci, zwiększając jej stabilność. Aby zapewnić maksymalne przychody z wytwarzania energii, po ustaniu zakłóceń wysokiego i niskiego tranzytu falownik szybko przywraca wytwarzanie energii i działa tak jak przed wystąpieniem awarii.

Kehua jest jedną z pierwszych firm, która opracowała i wprowadziła na rynek falowniki szeregowe dużej mocy. Urządzenie Kehua 1500 V/350 kW jest obecnie największym falownikiem szeregowym na świecie pod względem indywidualnej mocy. Od momentu uruchomienia produkcji w czerwcu ubiegłego roku cieszy się dużym uznaniem klientów i wygrał ponad 2 GW przetargów.

Oprócz doskonałej zdolności do przechodzenia przez usterki, falownik Kehua 1500 V/350 kW jest całościowo wentylowany i dobrze odprowadza ciepło. Jest odporny na czynniki korozyjne, jest pyłoszczelny oraz posiada wysoki poziom ochrony, dzięki czemu może dostosować się do różnych trudnych środowisk naturalnych. Jest to urządzenie o wysokiej wydajności, o wysokiej ochronie i wysokiej niezawodności. Zdobył przychylność instytutów i klientów swoimi pięcioma zaletami.

1. Wysoka wydajność – wiodąca w branży wydajność konwersji

Falownik Kehua 1500 V/350 kW wykorzystuje specjalny algorytm sterowania o wysokiej wydajności SVPWM oraz wydajną i innowacyjną trójpoziomową topologię. Doskonały algorytm MPPT – znane urządzenia marki – zapewnia maksymalną wydajność konwersji falownika.

2. Wysoka ochrona – wysoki poziom ochrony IP66 i konstrukcja antykorozyjna C5

Falownik Kehua 1500 V/350 kW jest wyposażony w konstrukcję o stopniu ochrony IP66, konstrukcję antykorozyjną C5, doskonałą płytę ze stopu aluminium, zastosowany proces natryskiwania C5, płytkę PCBA z ulepszoną potrójną powłoką ochronną. Konstrukcja zapewnia niezawodność sprzętu, realizuje zwiększone wymogi przepisów bezpieczeństwa elektrycznego, może poradzić sobie w trudnym klimacie i niesprzyjającym środowisku, w jakim urządzenie pracuje.

3. Wysoka zdolność adaptacji – w pełni przystosowalna do elementów o dużych rozmiarach i mocach

Wejście DC falownika Kehua 1500 V/350 kW może być przystosowane do modułów o dużych rozmiarach i dużych mocach. Falownik może pracować z ponad 1,2-krotnym współczynnikiem dopasowania wydajności. Maksymalny współczynnik dopasowania wydajności może osiągnąć 1,5 lub więcej. Falownik przechodzi rygorystyczne testy doboru urządzeń pod kątem wzrostu temperatury, właściwego przewodzenia i rozpraszania ciepła. Jest przystosowany do 110% przeciążalności, aby mógłzapewnić przepustowość przy wysokim współczynniku wydajności.

4. Wysoka inteligencja – inteligentny projekt + wiele zarezerwowanych interfejsów

Falownik Kehua 1500 V/350 kW jest wyposażony w funkcję skanowania (śledzenia) krzywej I–V, która może dokładnie zidentyfikować 14 rodzajów kategorii awarii i kompletną inspekcję macierzy zestawionych urządzeń na poziomie 100 MW w ciągu 15 minut. Funkcja ta pomaga elektrowniom fotowoltaicznym działać wydajnie. Produkt zarezerwował zasilanie i interfejs komunikacyjny dla modułu wspomagania śledzącego, który może dodatkowo wzmocnić połączenie danych z systemem śledzenia, rozwiązać błąd systemu śledzenia, zoptymalizować algorytm systemu, dostosować najlepszy kąt nachylenia systemu i poprawić wytwarzanie energii. W celu zaoszczędzenia na kosztach komunikacji wybrano metodę komunikowania PLC.

Aby pomóc elektrowni w inteligentnym zarządzaniu eksploatacją i konserwacją oraz w redukcji kosztów i maksymalizacji wydajności, produkt jest również wyposażony w rejestrację usterek, przewidywanie kluczowych okresów eksploatacji urządzeń i inteligentne funkcje aktualizacji online. Ponadto falownik ma również opcjonalny zarezerwowany interfejs magazynowania energii, aby zmniejszyć koszty budowy w przypadku późniejszego dodawania magazynu energii.

5. Wysoka przyjazność – doskonała zdolność adaptacji do sieci i niezawodne działanie słabych sieci

Falownik Kehua 1500 V/350 kW posiada trójpoziomową konstrukcję, która ma niższe harmoniczne prądu i poprawia jakość energii. Produkt może szybko reagować na pierwotną regulację częstotliwości sieci. Posiada funkcję nocnego SVG w celu obniżenia kosztów inwestycji  elektrowni. Jego doskonała zdolność adaptacji do systemu sieciowego umożliwia stabilną pracę w słabym środowisku sieciowym SCR 1.1 oraz świadczy o zdolnościach dostosowawczych do różnych elektrowni.

Ponadto falowniki o mocach 3,15 MW, 4,55 MW i 9,1 MW posiadają konstrukcję w kształcie kwadratu, aby zaspokoić potrzeby wielu typów dużych elektrowni naziemnych w zakresie swobodnego zestawiania urządzeń. Dzięki takiej budowie można rozszerzać kwadratową matrycę zestawianych urządzeń w rozsądnym zakresie, aby osiągnąć redukcję kosztów i wzrost wydajności, zmniejszając koszt energii elektrycznej o ponad 2%.

To nie przypadek, że falownik Kehua zdał testy HVRT i LVRT Chińskiego Instytutu Badawczego Energii Elektrycznej. Z 34-letnim doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej, Kehua zaczęła wdrażać koncepcję PV + ESS „For the Future”. Do tej pory firma Kehua znalazła się wśród 10 najlepszych marek falowników słonecznych wykorzystywanych w projektach finansowanych z kredytu terminowego od Bloomberga oraz dostawcą nr 5 falowników magazynowych na świecie od IHS Markit. Kehua będzie nadal tworzyć zieloną energię z siłą badawczo-rozwojową i poświęcać swoje siły, aby świat mógł bezpiecznie cieszyć się życiem bez emisji dwutlenku węgla.

 

artykuł sponsorowany