Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych przez banki – liczy się jakość i ocena produktywności

16 maja 2019
Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych przez banki  – liczy się jakość i ocena produktywności

Jeszcze dwa lata temu banki sceptycznie podchodziły do finansowania dużych elektrowni fotowoltaicznych, mając w pamięci złe doświadczenia z inwestycji farm wiatrowych, w ramach których zawiódł system wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami. Aktualnie banki powoli otwierają się już na możliwość finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE. Uważają, że można jeszcze raz uwierzyć w „państwowy system wsparcia”, ale stawiają odpowiednio wysokie wymogi techniczne i jakościowe potwierdzone tzw. „oceną produktywności” w okresie co najmniej 15 lat.

Ponadto banki wymagają zagwarantowanego zakupu wyprodukowanej energii na minimum 15 lat, co w przypadku systemu aukcyjnego nie stanowi problemu, natomiast w przypadku umów PPA, jest bardzo dużym wyzwaniem, gdyż umowy takie są zawierane najczęściej na nie dłużej niż 2 lata. Dlatego banki dalej z nieco większą rezerwą pochodzą do finansowania inwestycji „komercyjnych”, które powstają w ramach nowego modelu funkcjonowania elektrowni PV (i wiatrowych) na rynku, czyli tzw. PPA – sprzedaż bezpośrednia wyprodukowanej energii. Powodem jest fakt, że jest to jeszcze nierozpoznany rynek oraz jak dotychczas, trudno było im przyjąć do analiz wolną od nadmiernego ryzyka prognozę cen energii i taryf (podstawa spłaty kredytu).

IEO na bazie doświadczeń wynikających z przygotowywnia analiz produktywności, studiów wykonalności, due diligence oraz prognoz cen hurtowych i taryf  opracował statystycznie dane z badań rzeczywistych projektów, wskazując w jakim zakresie projekty  różnią się miedzy sobą pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Ważnym wymaganiem banków jest przedstawienie wiarygodnej prognozy produktywności z elektrowni fotowoltaicznej, ponieważ wielkość produkcji energii z elektrowni fotowoltaicznej jest podstawowym parametrem oceny projektów przez banki, gdyż pozwala ocenić wyniki finansowe inwestycji – tym samym wiarygodna prognoza produktywności jest czynnikiem warunkującym otrzymanie  finansowania. Wielkość produkcji zależy od wielu czynników, zarówno samej sytuacji projektowej (np. optymalne odległości pomiędzy rzędami modułów) jak i doboru sprzętu. IEO jako rekomendowany wykonawcą takich prognoz, przeprowadził wiele analiz produktywności z elekrowni fotowoltaicznych dla banków ). Bazując na wynikach tych analiz można stwierdzić, że odpowiednie zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej, zadbanie o jej otoczenie oraz dobranie odpowiedniego sprzętu, może w znaczny sposób poprawić produktywność.

Więcej informacji o Raporcie  „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019”.