Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce. Baza danych IEO

5 kwietnia 2023
Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce. Baza danych IEO

W Polsce funkcjonuje obecnie 3404 profesjonalnych instalacji PV. Tak wynika z analizy przygotowanej przez IEO.

Dane obejmują zastawienia dużych farm o mocach powyżej 1 MW jak i zaliczane obecnie do definicji małych instalacji – farmy o mocach poniżej 1 MW, obejmujące też instalacje u prosumentów biznesowych. Farmy stanowią one 52% całkowitej mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej. Razem z prosumentami PV, źródła wiatrowe i słoneczne stanowią 92% mocy zainstalowanej.

W 2022 roku odnotowano też odpowiednio sektorowe rekordy przyrosty mocy fotowoltaicznych -2,04 GW.

Moc instalacji PV w poszczególnych latach. Źródło: baza danych IEO „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce, marzec 2023”

Wśród największych inwestorów PV znajdują się jeszcze PAK – Polska Czysta Energia, Solis Bond Company oraz Better Energy, których łączna moc we wszystkich zainstalowanych projektach wynosi odpowiednio 70 MW 64,6 MW oraz 60 MW. We wrześniu 2022 roku został ukończony pierwszy etap największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Aktualnie moc instalacji należącej do Respect Energy wynosi ponad 204 MW, a po ukończeniu budowy ma wzrosnąć do 290 MW.

Najwięksi inwestorzy w farmy PV. Źródło: baza danych IEO „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce, marzec 2023”

Więcej informacji o konkretnych farmach można znaleźć w bazach danych dostępnych na stronie domowej Instytutu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2023”

Źródło: IEO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika