Obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 14 GW projektów PV

3 grudnia 2021
Obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 14 GW projektów PV

IEO regularnie monitoruje aktywność deweloperką w OZE. Przed każdą aukcją szacuje moc projektów OZE na poszczególnych etapach rozwoju projektu, a w szczególności liczby i moce projektów wiatrowych i fotowoltaicznych z pozwoleniami na budowę (PnB) i warunkami przyłączenia do sieci (WP), które mogą przystąpić do aukcji.

IEO regularnie monitoruje aktywność deweloperką w OZE. Przed każdą aukcją szacuje moc projektów OZE na poszczególnych etapach rozwoju projektu, a w szczególności liczby i moce projektów wiatrowych i fotowoltaicznych z pozwoleniami na budowę (PnB) i warunkami przyłączenia do sieci (WP), które mogą przystąpić do aukcji.

IEO szacuje, że na drugą tegoroczną aukcje na energię z zeroemisyjnych OZE (zaplanowaną na 7 i 9 grudnia 2021) zostało do zakontraktowania energii z ok. 600 MW projektów PV o mocy powyżej 1 MW i 200 MW projektów o mocy poniżej 1 MW. Warto zaznaczyć, że liczby po rozstrzygnięciu aukcji zostaną obniżone o 20% (tzw. „odcięcie” najdroższych projektów). Z drugiej strony oferowane wolumeny nie muszą być w pełni wykorzystane, np. z powodu braku podaży projektów i wystarczającej liczby ofert aukcyjnych.

Założenia dotyczące roli projektów wiatrowych konkurujących z projektami PV w koszyku powyżej 1 MW są skromniejsze z roku na rok. Tegoroczna aukcja jest ostatnią, w której wezmą udział projekty wiatrowe z pozwoleniami na budowę sprzed wejścia w życie, w połowie 2016 roku, ustawy odległościowej „10H”, które mogłyby być w ostatnich latach jedynie zmieniane. Zgodnie z danymi IEO, w ostami roku takie zmiany miały miejsce w przypadku projektów o łącznej mocy 100 MW. IEO szacuje się, że w aukcji skutecznie mogą wziąć udział projekty wiatrowe o mocy 200 MW.

Dorobek deweloperski ostatniej dekady wyda w grudniu ostatnie owoce. Ostatnie tegoroczne aukcje mogą być przeprowadzone bez ryzyka, gdyż 30/11 Komisja Europejska zatwierdziła plan przedłużenia, wyraziła zgodę na pomoc publiczną dla wszystkich OZE w ramach systemu aukcyjnego w Polsce od połowy 2021 roku (poprzednia notyfikacja pomocy obowiązywała do 30/06) do końca 2027 roku. – Energetyka wiatrowa, ale też duże projekty fotowoltaiczne redukują koszty wsparcia dla energii z innych OZE; dzięki temu stawka opłaty OZE spadnie z 2,2 zł/MWh w 2020 roku, do 0,9 zł/MWh w 2022 roku i będzie dążyć do zera – mówi Grzegorz Wiśniewski z IEO. Dzięki tej notyfikacji będzie możliwe przeprowadzić kolejnych aukcji (wg nieco zmodyfikowanych zasad) już w 2022 roku.

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych, obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 14 GW projektów PV. Pozwolenie budowlane posiada, ok. 5 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW jak i większe farmy, przekraczające nawet 100 MW.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika