Mobilizacja i konsolidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki

11 września 2020
Mobilizacja i konsolidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki

Zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce, a w szczególności wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, to główny cel podpisanego 11 września 2020 r. w Ministerstwie Klimatu Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego.

Jak zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka, jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polską gospodarką jest odpowiedzialna i zrównoważona transformacja sektora energetycznego.

–Jednym  z głównych filarów procesu transformacji w naszym kraju będzie dalszy, zdynamizowany rozwój odnawialnych źródeł energii, który został wyraźnie zaakcentowany w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”– powiedział.

Szef resortu klimatu zwrócił również uwagę, że najszybszy przyrost mocy wytwórczych wśród wszystkich technologii OZE w Polsce, obserwowany jest w energetyce słonecznej.

– Na początku sierpnia 2020 r. łączna moc zainstalowana instalacji PV wyniosła blisko 2 650MW, co stanowi już około 1/4 mocy zainstalowanej elektrycznej we wszystkich instalacjach OZE. Tym samym, fotowoltaika jest już drugą po energetyce wiatrowej, największą technologią OZE w polskim systemie elektroenergetycznym” – podkreślił.

Minister Klimatu przypomniał również, że dedykowanym dla wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce mechanizmem wsparcia jest system aukcyjny, na bazie którego w 2020 roku zakontraktowanych zostanie niemal 800 MW mocy zainstalowanej.

Zwrócił również uwagę, że w niezwykle szybkim tempie rozwija się segment mikroinstalacji. Wg stanu na koniec czerwca 2020 r. moc zainstalowana w mikroinstalacjach wyniosła 1 734,1 MW (263 343 instalacji). Oznacza to wzrost o niemal 530 MW tylko w ciągu ostatniego kwartału. Zdaniem ministra Kurtyki, tak dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce możliwy jest m.in. za sprawą systemu przewidzianego dla prosumentów, a także dedykowanych programów wsparcia inwestycyjnego, takich jak „Mój Prąd”.

– Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej oficjalnie połączą dziś siły, czego wyrazem będzie podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży PV i zawarcia porozumienia sektorowego. Bardzo się cieszę, że inicjatywa Pana Ministra Kurtyki w tym obszarze spotkała się z tak dużym zainteresowaniem branży PV. – poinformował wiceminister klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska.

– Głównym celem naszej współpracy jest mobilizacja i konsolidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki, a także wypracowanie strategii przemysłowej i propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład – dodał.

Zgodnie z zapisami Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r., moc osiągalna w instalacjach fotowoltaicznych będzie w dalszym ciągu sukcesywnie wzrastać, stając się największym źródłem jeśli chodzi o moc zainstalowaną w Polsce.

Aby dynamiczny wzrost wykorzystania technologii PV został zachowany potrzebna jest szeroko zakrojona współpraca rządu, administracji oraz przedstawicieli branży fotowoltaicznej w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie do duży krok dla faktycznego partnerstwa przedstawicieli polskiego przemysłu PV, które umożliwi w Polsce rozwój technologii” – podsumował minister klimatu Michał Kurtyka.

Na zdjęciu: Minister klimatu Michał Kurtyka podczas uroczystość podpisania Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika