Nagroda ONZ „Energy Transition Changemaker” dla instalacji z systemem ESS Kehua

29 grudnia 2023
Nagroda ONZ „Energy Transition Changemaker” dla instalacji z systemem ESS Kehua

Dnia 5 grudnia br. odbyła się ceremonia wręczenia nagród „Energy Transition Changers” w ramach 28. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP28). „Projekt Suzhou Integrated Zero-Carbon Power Plant„, dla którego Kehua dostarczyła rozwiązanie w zakresie systemu magazynowania energii, został wybrany spośród ponad 2000 projektów związanych z czystą energią. Projekt ten jest jednym z 5 chińskich projektów wybranych jako ” Energy Transition Changemakers”.

Informacje o projekcie:

Nazwa: Projekt Suzhou Integrated Zero-Carbon Power Plant

Rozwiązanie: Kontenerowy system magazynowania energii chłodzony cieczą

Produkt: Wielkoskalowy kontenerowy system magazynowania Kehua S³-EStation

Wielkość: 12,8 MW/25,6 MWh

Lokalizacja: Centrum Suzhou, Chiny

W projekcie zastosowano chłodzony cieczą system magazynowania energii S³-EStation, który jest wspierany przez zaawansowaną technologię kontroli bezpieczeństwa Kehua. Wyróżniona instalacja magazynowania energii jest wyposażona w oryginalną technologię bezpieczeństwa Kehua, na którą składa się „potrójna ochrona przeciwwybuchowa + potrójna ochrona przeciwpożarowa + potrójna izolacja”. Co więcej, zabezpieczenie przeciwpożarowe z perfluoroheksanonu jest zastosowane z dokładnością na poziomie pakietu baterii, co dodatkowo poprawia bezpieczeństwo systemu. Ponadto, dzięki technologii szybkiego reagowania na moc, technologii sterowania sieciowego i inteligentnej technologii obsługi i konserwacji, magazyn S³-EStation może skutecznie zapewniać szybką reakcję systemową, poprawiać wytrzymałość systemu i redukować koszty eksploatacji i serwisowania.

System ESS Kehua jest w stanie bezpośrednio realizować harmonogramy sieciowe i aktywnie wspierać stabilizację podstawowych częstotliwości sieciowych. Dzięki milisekundowej szybkości reakcji umożliwia szybką konwersję i elastyczne sterowanie ładowaniem i rozładowywaniem. Instalacja jest w stanie pracować zarówno po stronie zapotrzebowania na moc, jak i dostarczania energii, znacząco wspierając stabilną pracę sieci energetycznej i zwiększając zużycie OZE.

Projekt „Suzhou Integrated Zero-Carbon Power Plant” znajduje się w obszarze miejskim. Inwestycja ta jest niezależnym systemem magazynowania energii dla rynku „behind-the-meter” o niezwykle rygorystycznych standardach bezpieczeństwa. Nagroda przyznawana przez przewodniczącego 28. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w pełni odzwierciedla wysoką niezawodność produktów Kehua i jej techniczne kompetencje w zakresie integracji systemów magazynowania energii.

W przyszłości Kehua będzie kontynuować promowanie innowacji technologicznych i badania innowacyjnych modeli biznesowych, aby realizować więcej nowatorskich projektów magazynowania energii i przyczyniać się do globalnej transformacji energetycznej.

artykuł sponsorowany