Największa elektrownia Taurona została uruchomiona

1 grudnia 2023
Największa elektrownia Taurona została uruchomiona

TAURON zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach – Dziećkowicach. Farma o mocy 37 MW powstała nzrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW. Uruchomienie farmy w Mysłowicach oznacza, że moc zainstalowana w zielonych aktywach TAURONA przekroczyła 600 MW.

– Elektrownia w Mysłowicach jest największą farmą fotowoltaiczną w Grupie TAURON. Zakończyliśmy pierwszy etap tej inwestycji, posadowionej na terenie dawnego składowiska odpadów paleniskowych. Co istotne, przy budowie farmy skorzystaliśmy z umiejętności i kompetencji pracowników Grupy, jej głównym wykonawcą była spółka TAURON Serwis – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Inwestycja w Mysłowicach realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie, który dobiegł końca zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. modułów fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Do budowy farmy zostało użytych 1100 ton stołów fotowoltaicznych, a zamontowane moduły zajmują powierzchnię 16 hektarów, czyli 22 boisk do piłki nożnej.

 

 

Na terenie farmy zamontowano 140 falowników – urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny – o mocy 250 kW każdy oraz 10 stacji transformatorowych pośrednich o napięciu 0,8/20kV. Jednym z istotniejszych elementów całej inwestycji jest stacja transformatorowa 20/110kV wraz z rozdzielnią 20 kV i rozdzielnią 110 kV, która jest już przygotowana pod realizację II etapu inwestycji. Spięcie całego systemu w funkcjonalną całość jest możliwe dzięki zastosowaniu 545 km różnego rodzaju kabli.

– Dużym wyzwaniem było wykonanie przyłącza farmy, tj. podziemnej linii kablowej o napięciu 110 kV i długości ponad 5 km łączącej farmę ze stacją elektroenergetyczną 110kV zlokalizowaną w Jaworznie – tłumaczy Wojciech Przepadło, wiceprezes TAURON Inwestycje. – W trakcie jej realizacji konieczne było wykonanie przewiertów sterowanych m.in. pod nasypem kolejowym, ulicą Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą – dodaje Przepadło.

Głównym wykonawcą farmy w Mysłowicach była spółka TAURON Serwis, która odpowiadała za cały proces inwestycyjny od oczyszczenia terenu pod inwestycję, po montaż wszystkich urządzeń.

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pożyczką preferencyjną w wysokości 82,5 mln złotych z możliwością umorzenia do 20% kosztów kwalifikowanych, tj. około 24 mln zł. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozpoczęto już  prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji: uzyskanie warunków zabudowy, pozyskanie warunków przyłączenia, wykonanie badań geologicznych gruntu mających określić sposób posadowienia elementów farmy, a także, co najważniejsze, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Założeniem projektu budowalnego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu. Zielona elektrownia docelowo osiągnie moc niemal 100 MWp. Ta farma fotowoltaiczna w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii da w efekcie ograniczenie emisji CO2 aż o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych.

Zgodnie z założeniami strategii Zielony Zwrot, w 2030 roku Grupa Tauron będzie dysponować 1400 słonecznymi megawatami.

Źródło: Tauron

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika