Nowe technologie warunkiem uratowania klimatu

23 listopada 2021
Nowe technologie warunkiem uratowania klimatu

Od ponad dekady program BNEF Pioneers każdego roku wybiera co najmniej 10 technologii lub innowacji, z których każda może przyspieszyć globalną dekarbonizację i powstrzymać zmiany klimatyczne.

Chociaż wiemy, jak budować relatywnie niedrogie źródła energii odnawialnej na dużą skalę, nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, jak wyeliminować wszystkie formy paliw kopalnych z procesu wytwarzania energii. Albo o tym, jak zapewnić, że wytwarzana przez nas energia bezemisyjna jest jak najbardziej zrównoważona, np. energia jądrowa, i nie ma poważniejszego wpływu na zmiany klimatu, tak jak energia wodna.

Musimy również znaleźć konkurencyjne i skalowalne technologie zastępujące ropę naftową i gaz ziemny dla sektorów, w których czysta energia elektryczna prawdopodobnie nie jest jedynym rozwiązaniem. Należą do nich procesy przemysłowe, procesy produkcji tworzyw sztucznych i tekstyliów, a także lotnictwo i żegluga długodystansowa. Ponieważ nadal korzystamy z paliw kopalnych, musimy opracować technologie, które pomogą nam śledzić i określać ilościowo takie niebezpieczne zjawiska, jak chociażby poziomy przedostawania się metanu do atmosfery.

Dekarbonizacja istniejących gałęzi przemysłu nie wystarczy, aby ograniczyć najgorsze skutki zmian klimatycznych. Musimy znaleźć skuteczne metody usuwania CO2 z atmosfery na dużą skalę. Porozumienia w sprawie powstrzymania wylesiania planety to właściwa droga, ale niezbędne są nowe metody i technologie w celu opracowania naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Dobrą wiadomością jest to, że w powstających start-upach, organizacjach non-profit i większych korporacjach, tysiące innowatorów pracuje nad tymi właśnie problemami. Jednym z zadań dorocznego programu Pioneers BloombergNEF jest rzucenie światła na wyjątkowe innowacje, które mogą mieć znaczący wpływ i mają duże prawdopodobieństwo wdrożenia.

2022 Program BNEF Pioneers

Na 2022 r. program wybrał trzy wyzwania klimatyczne, na których należy się skoncentrować, i przyzna nagrodę Pioneers wnioskodawcom, których innowacje mają potencjał do rozwiązania następujących problemów:

1. Zapewnienie całodobowej mocy o zerowej emisji

2. Skalowanie długoterminowych technologii usuwania węgla

3. Dekarbonizacja lotnictwa

 

O BloombergNEF

BloombergNEF (BNEF) to dostawca strategicznych badań światowych rynków towarowych i przełomowych technologii, prowadzących do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Panel ekspertów (BNEF) ocenia sposoby dostosowywania się do transformacji energetycznej w sektorach: energetycznym, transportowym, przemysłowym, budowlanym i rolniczym. Pomaga specjalistom ds. handlu towarami, strategii korporacyjnych, finansów i polityki podejmować właściwe decyzje w szybko zmieniających się warunkach.

Źródło: https://about.bnef.com/

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika