...

Od lokalnej wystawy do źródła inspiracji branżowych. 30 lat InterSolar

8 października 2021
Od lokalnej wystawy do źródła inspiracji branżowych. 30 lat InterSolar

Ziarno dla Intersolar Europe zostało zasiane 30 lat temu w niemieckim mieście Pforzheim.

  Kiedy byłem studentem, współpracowałem z innymi działaczami przy organizacji wystawy „Solar ’91”. Już wtedy motywowała nas nasza wizja przyszłości zasilanej energią słoneczną i bardziej przyjaznego dla środowiska zaopatrzenia w energię – mówi Markus Elsässer, dyrektor generalny Solar Promotion GmbH.

Pięć firm zajmujących się energią słoneczną zebrało się, aby zaprezentować swoje produkty w 1991 roku. – Jako organizator imprezy doskonale zdawałem sobie sprawę, że konieczne będzie podniesienie znaczenia energii słonecznej, jeśli zagwarantowane ma być zrównoważone zaopatrzenie w energię w przyszłości. Od tego czasu byliśmy nastawieni na osiągnięcie tego celu i udało nam się zapewnić przemysłowi fotowoltaicznemu globalną scenę w postaci Intersolar. –  mówi Elsässer.

Od samego początku Solar Promotion GmbH współpracuje ze stowarzyszeniami, instytucjami badawczymi i innymi partnerami, aby urzeczywistnić wizję przyszłości zasilanej energią słoneczną. Jej partnerstwo i pasja były wstępem do historii sukcesu firmy Intersolar. To znacznie więcej niż tylko wystawa, to siła napędowa innowacji, źródło inspiracji i katalizator silnej sieci branżowej.

Nie ma drugiej takiej platformy w całej branży. Intersolar jest prawdziwą instytucją w tym sektorze.

Fot: ©Solar Promotion GmbH

Źródło: https://www.intersolar.de/