Plan działania REPowerEU Komisji Europejskiej po agresji Rosji na Ukrainę

27 maja 2022
Plan działania REPowerEU Komisji Europejskiej po agresji Rosji na Ukrainę

Strategia UE na rzecz energii słonecznej przyspieszy rozwój fotowoltaiki w Europie. Opracowana w ramach planu REPowerEU strategia, ma na celu wprowadzenie do sieci ponad 320 GW mocy nowo zainstalowanych systemów fotowoltaicznych do 2025 r. i prawie 600 GW do 2030 r.

REPowerEU to plan Komisji Europejskiej dla uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. Przedstawia on szereg środków i działań dla osiągnięcia tego celu oraz przyspieszenie zielonej transformacji, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności ogólnounijnego systemu energetycznego. W świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę, niezbędne są zintensyfikowane działania w kierunku niezależności energetycznej Europy.

Nowe realia geopolityczne związane z rynkiem energii, wymagają od krajów europejskich radykalnego przyspieszenia przejścia na czystą energię oraz zwiększenia niezależności energetycznej od niewiarygodnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych. Działając w ramach Unii, Europa może ten cel osiągnąć szybciej. 85% Europejczyków uważa, że dla wsparcia Ukrainy, kraje unii powinny jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiej ropy i gazu. Plan REPowerEU przedstawia szereg środków mających na celu szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Opiera się na trzech zasadniczych działaniach w krótkim i dłuższym okresie:

 1. Dywersyfikacja dostaw
 2. Oszczędności
 3. Zielona transformacja

Działania krótkoterminowe

 • Wspólne zakupy gazu, LNG i wodoru za pośrednictwem Platformy Energetycznej UE dla wszystkich państw członkowskich, a także Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Bałkanów Zachodnich.
 • Nowe partnerstwa energetyczne z wiarygodnymi dostawcami, w tym przyszła współpraca w zakresie odnawialnych źródeł energii i gazów niskoemisyjnych.
 • Szybkie wdrażanie projektów energii słonecznej i wiatrowej w połączeniu z technologią wodorową w celu zmniejszenia importu gazu o 50 mld m3.
 • Zwiększenie produkcji biometanu dla dalszego zmniejszenia importu gazu o kolejne 17 mld m3.
 • Zatwierdzenie do lata 2022 r. pierwszych ogólnounijnych projektów wodorowych.
 • Komunikat UE w sprawie oszczędzania energii zawierający zalecenia dotyczące tego, jak obywatele i przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić około 13 mld m3 importowanego gazu.
 • Napełnienie magazynów gazu do 80% pojemności do 1 listopada 2022 r.
 • Koordynacja unijnych planów redukcji zapotrzebowania w przypadku zakłóceń w dostawach gazu.

Działania średnioterminowe do ukończenia przed 2027 r.

 • Nowe krajowe plany REPowerEU w ramach zmodyfikowanego Funduszu Odbudowy i Odporności mające na celu wsparcie inwestycji i reform o wartości 300 mld euro.
 • Przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu dzięki projektom realizowanym z wyprzedzeniem – wartość 3 mld euro w ramach Funduszu Innowacji.
 • Nowe prawodawstwo i zalecenia dotyczące szybszego wydawania zezwoleń na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w dedykowanym o niskim ryzyku środowiskowym.
 • Inwestycje w zintegrowaną i dostosowaną sieć infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej.
 • Zwiększone działania w zakresie oszczędności energii poprzez podniesienie ogólnounijnego celu efektywności energetycznej na 2030 r. z 9% do 13%.
 • Zwiększenie europejskiego celu OZE na 2030 r. z 40% do 45%.
 • Nowe propozycje UE mające zapewnić przemysłowi dostęp do surowców strategicznych.
 • Środki regulacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze transportu.
 • Akcelerator wodoru, który do 2025 r. zbuduje 17,5 GW elektrolizerów dla zasiliania przemysłu UE, wytwarzając 10 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych.
 • Nowoczesne prawne ramy regulacyjne dla wodoru.

Odnawialne źródła zapewniają najtańszą i najczystszą dostępną energię. Mogą być wytwarzane w poszczególnych krajach co zmniejsza zapotrzebowanie na import i eliminuje zagrożenia związane z transportem energii. Zakończenie uzależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych będzie wymagało masowego zwiększenia skali odnawialnych źródeł a także szybszej elektryfikacji, wymiany źródeł ciepła, zastąpienie paliw kopalnych w przemyśle, budownictwie i sektorze transportowym.

Opracowanie redakcji na podstawie publikacji Komisji Europejskiej.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika