Platforma Solar Manager maksymalizująca autokonsumpcję energii PV

13 lipca 2022
Platforma Solar Manager maksymalizująca autokonsumpcję energii PV

Założona w Szwajcarii w 2020 r. firma Solar Manager AG opracowała platformę Solar Manager, sterującą i koordynującą pracę urządzeń gospodarstwa domowego wyposażonego w instalację fotowoltaiczną. W porównaniu z innymi tego typu rozwiązaniami nie wymaga skomplikowanej instalacji ani nawet prac elektrycznych. Sterowanie urządzeniami w gospodarstwie domowym odbywa się za pomocą protokołu TCP (ang. Transmission Control Protocol).

Aby zmaksymalizować zużycie własne i w jak największym stopniu wykorzystać energię słoneczną, Solar Manager automatycznie włącza urządzenia gospodarstwa domowego, gdy tylko pojawia się nadwyżka produkowanej energii słonecznej. W rezultacie trzeba kupować mniej energii elektrycznej i można zaoszczędzić, co z kolei skraca okres zwrotu kosztów systemu fotowoltaicznego.

Poniższa wizualizacja pokazuje, w jaki sposób Solar Manager optymalnie podgrzewa ciepłą wodę nadmiarem energii słonecznej (obszar zakreślony na czerwono). Żółta krzywa pokazuje wyprodukowaną energię słoneczną, a niebieska krzywa ilustruje zużycie energii. Widać, że pobór mocy ściśle odpowiada produkcji energii.

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem monitoruje podłączone urządzenia. Jeżeli zachodzi konieczność redukowania odbiorników, to czynność taka wykonywana jest w określony, logiczny sposób. W większości przypadków chodzi o infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Tutaj Solar Manager umożliwia integrację stacji ładowania różnych producentów. Dynamika oznacza tutaj idealne wykorzystanie możliwej linii zasilającej bez jej przeciążania. Jeśli aktywne są inne duże odbiorniki, takie jak pompy ciepła lub systemy ciepłej wody, lub jeśli w wielu mieszkaniach gotuje się posiłki w tym samym czasie (w przypadku zastosowania wersji dla budynku wielorodzinnego), ładowanie samochodów elektrycznych będzie wolniejsze. Jeśli więcej mocy jest ponownie dostępne, moc ładowania jest ponownie zwiększana. Jeśli produkcja prądu z energii słonecznej zwiększa się, to uruchamiane zostają kolejne urządzenia.

W celu osiągnięcia najwyższego możliwego zużycia własnego Solar Manager bierze pod uwagę takie czynniki jak rodzaj ogrzewania, dostępny magazyn buforowy, dostępny podłączony magazyn wody użytkowej, a także cały budynek traktowany jako magazyn ciepła. Jednym z ważniejszych elementów w dynamicznym zarządzaniu obciążeniem jest integracja pompy ciepła.

Celem zintegrowania pracy pompy ciepła z optymalizacją zużycia własnego jest umożliwienie maksymalnego zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez przekształcenie jej w ciepło (ogrzewanie i ciepła woda). Istnieją różne sposoby integracji pompy ciepła z optymalizacją zużycia własnego, np. integracja poprzez styk przekaźnika (PV-Ready) lub przez dwa styki przekaźnika (SG-Ready), która jest bardzo powszechna. Za pomocą tych styków pompa ciepła może zostać poinformowana, czy występuje nadwyżka energii PV, aby pompa ciepła mogła odpowiednio zareagować. Solar Manager obsługuje obie opcje integracji.

System Solar Manager może być używany z aplikacją mobilną, która umożliwia wizualizację danych dotyczących zużycia w gospodarstwie domowym lub budynku wielorodzinnym (wersja) w czasie rzeczywistym. W aplikacji możliwy jest przegląd działania systemu w ciągu ostatnich 7 dni. Monitoring obejmuje ilości wytworzonej i zużytej energii słonecznej także poprzez poszczególne urządzenia, oraz informuje, ile energii elektrycznej zakupiono z sieci.

Źródło: Solar Manager AG

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika