Raport EU Solar Jobs 2021

8 listopada 2021
Raport EU Solar Jobs 2021

„Liczne zalety energii słonecznej są coraz bardziej znane decydentom w polityce i przemyśle. Przede wszystkim energia słoneczna jest często najtańszym źródłem wytwarzania energii w UE, z prognozą dalszej poprawy struktury kosztów przez wiele nadchodzących lat. Fotowoltaika jest również najbardziej elastyczną i łatwą do wdrożenia technologią energetyczną – od bardzo małych zastosowań domowych po gigantyczne elektrownie na skalę użytkową. Jedną z mniej znanych i omawianych korzyści z energii słonecznej jest przyjazność dla pracy. Żadna inna technologia energetyczna nie jest tak intensywna w tworzeniu nowych miejsc pracy jak energia słoneczna.
W fazie budowy wytwarza od 2 do 6 razy więcej miejsc pracy niż którakolwiek inna. Jednocześnie energia słoneczna na dużą skalę jest również liderem, jeśli chodzi o koszty redukcji emisji CO2” – tak rozpoczyna się najnowszy raport o miejscach pracy związanych z energią słoneczną w Europie opublikowany przez SolarPower Europe.

W oparciu o istniejący cel Komisji Europejskiej dotyczący 40% odnawialnych źródeł energii do 2030 r., już teraz możemy spodziewać się podwojenia liczby miejsc pracy związanych z energią słoneczną do 742 000 do końca dekady.

Jednakże, aby skierować kontynent na najbardziej opłacalną ścieżkę, aby spełnić zobowiązania zawarte w porozumieniu paryskim i osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 do 2050 r., w niniejszym sprawozdaniu – raporcie wzywa się Komisję Europejską do przyjęcia celu 45% odnawialnych źródeł energii do 2030 r. W związku z niezbędnymi ambicjami klimatycznymi najnowsze badania przewidują, że liczba dzisiejszych miejsc pracy w UE związanych z energią słoneczną potroi się do 1,1 mln w ciągu dekady.

Analizując obecne warunki na rynku pracy w sektorze energii słonecznej w UE, w badaniu oszacowano, że sektor energii słonecznej stworzył około 357 000 miejsc pracy w 2020 r., co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z naszymi szacunkami 81 000 z roku 2016. W perspektywie średnioterminowej badanie przewiduje utworzenie 584 000 miejsc pracy w UE miejsc pracy do 2025 r. – wzrost o 64% w ciągu 5 lat.

Raport SolarPower Europe „EU Solar Jobs 2021”, opublikowany przy wsparciu Vlerick Business School, jest trzecim tego rodzaju, po pierwszej edycji w 2016 r. W przyszłości raport będzie publikowany corocznie. Zwiększona regularność publikacji odzwierciedla szybki rozwój sektora energii słonecznej w UE oraz potrzebę badań eksperckich wokół tej kluczowej technologii energetycznej.

Walburga Hemetsberger, dyrektor generalny SolarPower Europe, powiedziała: – Ogromne prognozy dotyczące wzrostu liczby miejsc pracy związanych z energią słoneczną nie są zaskakujące. Żadna inna technologia energetyczna nie jest tak pracochłonna jak energia słoneczna, która tworzy od 2 do 6 razy więcej miejsc pracy niż jakakolwiek inna technologia na etapie budowy.

Źródła: https://www.solarpowereurope.org/ EU Solar Jobs Report 2021

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika