Raport LONGi za rok 2022 oraz za I kw. 2023 roku

26 maja 2023
Raport LONGi za rok 2022 oraz za I kw. 2023 roku

LONGi Green Energy Technology – wiodące światowe przedsiębiorstwo zajmujące się energią odnawialną – opublikowało swój raport roczny za rok 2022 i pierwszy kwartał roku 2023. Zgodnie z raportem finansowym przedsiębiorstwo osiągnęło w roku 2022 przychód w wysokości 128 998 mld juanów, co stanowi wzrost o 60,03% w stosunku do roku poprzedniego. Po raz pierwszy w historii roczny przychód LONGi przekroczył próg 100 mld juanów.

W pierwszym kwartale roku 2023 przychód LONGi wyniósł 28 319 mld juanów (USD 4,24 mld), o 52,35% więcej niż rok wcześniej. W raporcie firma LONGi przewiduje że przychód za rok 2023 przekroczy 160 mld juanów.

Zysk netto LONGi w roku 2022 przypadający udziałowcom przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie wyniósł 14 812 mld juanów (USD 2,21 mld), co stanowi wzrost o 63,02% w porównaniu do roku poprzedniego. Po odliczeniu jednorazowych zysków i strat zysk netto przedsiębiorstwa przypadający udziałowcom przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie wyniósł 14 414 mld juanów (USD 2,15 mld), co stanowi wzrost o 63,31% w porównaniu do roku poprzedniego.

Raport wykazuje, że w roku 2022 firma LONGi wyprodukowała monokrystaliczne wafle krzemowe o mocy wynoszącej łącznie 85,06 GW – w tym 42,52 GW przeznaczonych do sprzedaży zewnętrznej oraz 42,54 GW do użytku wewnętrznego – nieprzerwanie od 9 lat zajmując pierwsze miejsce pod względem dostaw monokrystalicznych wafli krzemowych. W roku 2022 firma LONGi wyprodukowała monokrystaliczne moduły krzemowe o mocy wynoszącej łącznie 46,76 GW – w tym 46,08 GW przeznaczonych do sprzedaży zewnętrznej oraz 0,68 GW do użytku wewnętrznego – nieprzerwanie od 3 lat zajmując pierwsze miejsce pod względem dostaw modułów oraz udziału w rynku.

W okresie, którego dotyczy raport, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej LONGi wyniosły 24,37 mld juanów (USD 3.64 bn), co stanowi wzrost o 97,77% w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze pieniężne przedsiębiorstwa wynosiły 54 372 mld juanów (USD 8.12 bn), czyli 38,96% całkowitej wartości aktywów, co stanowi wzrost o 86,38% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2020–2022 stosunek aktywów do pasywów LONGi wynosił odpowiednio 59,38%, 51,31% i 55,39%. Przedsiębiorstwo kieruje się rozważną filozofią biznesową i utrzymuje rozsądny stosunek aktywów do pasywów. Średnia ważona zwrotu z aktywów netto wynosi odpowiednio 27,23%, 21,45% i 26,95%.

Od czasu dokonania pierwszej oferty publicznej w 2012 r. do września 2022 r. firma LONGi zainwestowała ponad 18 mld juanów (USD 2.69 bn) w prace badawczo-rozwojowe. Do końca 2022 roku przedsiębiorstwo uzyskało 2132 patenty. Aktualnie LONGi zatrudnia 4 036 pracowników w zespole zajmującym się pracą badawczo-rozwojową i innowacjami technologicznymi, co stanowi 6,66% całkowitego personelu firmy na świecie.

W okresie, którego dotyczy raport, firma LONGi ustanowiła nowy światowy rekord dotyczący wydajności krzemowych ogniw słonecznych typu P w technologii HJT, osiągając 26,81%, co zostało potwierdzone przez Institut für Solarenergieforschung w Hameln (ISFH). Maksymalna wydajność masowej produkcji innowacyjnego modułu Hi-MO 6 przekracza 23,2%. LONGi nieustannie dokonuje przełomów w zakresie industrializacji nowych, wysokowydajnych ogniw słonecznych, prac badawczo-rozwojowych nad oryginalnymi technologiami modułów oraz transformacji osiągnięć przemysłowych.

Pod koniec 2022 roku moce firmy LONGi w zakresie wytwarzania monokrystalicznych wafli, ogniw i modułów krzemowych wyniosły odpowiednio 133 GW, 50 GW i 85 GW.

Raport wykazuje także, że firma LONGi przyspieszyła transformację cyfrową i rozwój inteligentnej produkcji. Dzięki transformacji oraz podnoszeniu standardów w jednostkach i na liniach produkcyjnych przedsiębiorstwo obniżyło koszty i zwiększyło wydajność.

Ogłoszono także cele na rok 2023. Szacuje się, że zdolność produkcyjna przekroczy 190 GW w przypadku monokrystalicznych wafli krzemowych, 110 GW w przypadku monokrystalicznych ogniw krzemowych oraz 130 GW w przypadku monokrystalicznych modułów krzemowych.

W kwestii dostaw produktów szacuje się, że LONGi osiągnie poziom 130 GW w przypadku monokrystalicznych wafli krzemowych (uwzględniając te przeznaczone do użytku wewnętrznego) oraz 85 GW w przypadku monokrystalicznych modułów krzemowych (uwzględniając te przeznaczone do użytku wewnętrznego).

Firma LONGi ogłosiła, że przedsiębiorstwu udało się wypracować zrównoważony, stały wzrost dzięki zapewnieniu dostaw produktów. Firma wykazywała się proaktywną postawą w obliczu presji spowodowanej wyższymi cenami surowców. Wraz ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych i wydobycia materiałów krzemowych ceny materiałów krzemowych w łańcuchu przemysłowym powróciły do normalnego poziomu. Przedsiębiorstwo spodziewa się dobrych wyników w roku 2023.

W Europie firma LONGi wygenerowała obroty w wysokości 21 34 mld juanów (USD 3,19 mld) w 2022 r., co stanowi wzrost o 87,68% w porównaniu z rokiem poprzednim. Nick Wang, wiceprezes spółki LONGi Europe ds. rozproszonego wytwarzania energii, stwierdza: „Europa stanowi nasz priorytetowy rynek na świecie. Stary Kontynent stoi w obliczu bezprecedensowego rozwoju technologii słonecznych, a co za tym idzie – zwiększonego zapotrzebowania na moduły słoneczne o wysokiej jakości i wydajności. Przygotowujemy się na nowy rozdział w rozwoju systemów solarnych, charakteryzujący się zdrowym, zrównoważonym podejściem przy równoczesnym zwiększeniu koncentracji na kliencie oraz udoskonaleniu usług, co stanowi kluczowy punkt naszych wysiłków. W ramach tego rozwoju LONGi zamierza w 2023 r. założyć nowe centrum usługowe i operacyjne na terenie Unii Europejskiej, aby zapewnić szybkość i wsparcie, jakiego potrzebują nasi partnerzy”.

Firma LONGi ogłosiła, że zwiększyła inwestycje na rynkach międzynarodowych, przyspieszyła budowę i podniosła standardy wysokowydajnych linii produkcyjnych w Chinach, by spełnić wciąż rosnące i zróżnicowane potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo zoptymalizowało także swoje inwestycje międzynarodowe, obejmujące m.in. zwiększenie bazy produkcyjnej w Kuching w Malezji i zakończenie procedury podnoszenia standardów w bazie produkcyjnej w Wietnamie. Firma pracuje nad poprawą zdolności produkcyjnych i operacyjnych na rynkach międzynarodowych, aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu poza granicami Chin.

Źródło: LONGI