Seavolt – morska pływająca farma fotowoltaiczna

22 marca 2023
Seavolt – morska pływająca farma fotowoltaiczna

Belgijscy partnerzy Jan De Nul, Tractebel i DEME przedstawiają SEAVOLT©, nową technologię fotowoltaiczną (PV), która pozwala zbudować instalację na otwartym morzu. Technologia ta jest wynikiem wspólnych prac badawczo-rozwojowych – łączy wiedzę ekspertów w zakresie energii słonecznej, ochrony środowiska i offshore (budowa na morzu).

Technologia SEAVOLT (zgłoszona do opatentowania) stanowi podstawę instalacji, które mogąwytrzymać trudne warunki panujące na otwartym morzu. Tworzy duże powierzchnie uniesione, które w ten sposób chronione są przed falami. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwą adaptację do różnych miejsc i wymagań. Korzyści obejmują lokalną produkcję energii odnawialnej oraz możliwość instalacji fotowoltaiki na morskich farmach wiatrowych (gdzie lokalne władze zezwalają na rozszerzenie koncesji). Kolejną zaletą jest uzyskanie dużych ilości energii odnawialnej w stosunkowo krótkim czasie.

Instalacja testowa zostanie uruchomiona u wybrzeży Belgii

Partnerzy wraz z Uniwersytetem w Gandawie rozpoczęli cztery lata temu finansowany przez VLAIO projekt badawczy MPVAQUA (Marine PV Aquaculture) w ramach Blue Cluster. Koncepcja pływaka morskiego została opracowana wraz ze wstępnymi badaniami nad wpływem na ekosystem morski, integracją akwakultury i oceną finansową. Po testach laboratoryjnych partnerzy opracowują obecnie morską instalację testową, która zostanie uruchomiona u wybrzeży Belgii latem 2023 r. Ponadto przy wsparciu Funduszu Transformacji Energetycznej uruchamiane są równolegle ścieżki badawcze skupiające się na ekosystemie, środowisku i efektywności kosztowej.

Energia słoneczna i wiatrowa na morzu uzupełniają się

Zainteresowanie sektora PV lokalizacjami offshore wynika z niedoboru gruntów, w połączeniu z potrzebą lokalnej produkcji energii elektrycznej i szybkim przyspieszeniem energetycznej transformacji. Technologia fotowoltaiczna rozwija się szybciej niż kiedykolwiek: „magiczny” kamień milowy 1 TW mocy zainstalowanej został osiągnięty w 2022 r. Zapotrzebowanie na lokalną produkcję energii odnawialnej drastycznie wzrasta, a komplementarność technologii wiatrowej i słonecznej została potwierdzona na całym świecie. Ponieważ władze zezwalają na rozszerzanie koncesji, a istniejąca infrastruktura sieciowa istniejących farm wiatrowych wykazuje duży potencjał do łącznego wykorzystania, dodanie pływającej morskiej energii z fotowoltaiki do obecnych i budowanych w przyszłości morskich elektrowni wiatrowych stanowi okazję do pozyskania dużych ilości dodatkowej energii odnawialnej.

Philippe Hutse, Offshore Director w Jan De Nul Group: – Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem wraz z naszymi partnerami technologii SEAVOLT, która stanowi zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i innowacji w morskiej technologii fotowoltaicznej. SEAVOLT to niezawodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które można wdrożyć nawet w najtrudniejszych warunkach morskich. Ponieważ branża morskiej energetyki wiatrowej stale się rozwija, wierzymy, że może ona odegrać kluczową rolę w optymalizacji wykorzystania przestrzeni morskiej poprzez uzupełnienie morskich farm wiatrowych.

Philippe Van Troeye, dyrektor generalny Tractebel: – Widzieliśmy, jak technologia wiatrowa przenosi się z lądu na morze. Teraz obserwujemy rozszerzanie całego systemu energetycznego w kierunku lokalizacji morskich. Uważamy, że wraz z produkcją ekologicznego paliwa na morzu, wyspami energetycznymi na morzu, interkonektorami i potencjalnymi rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii, pływające na morzu ogniwa fotowoltaiczne mają do odegrania ważną rolę w przyspieszeniu transformacji energetycznej. Chociaż ta technologia jest wciąż na etapie rozwoju, jesteśmy przekonani, że mając tak silnych partnerów na pokładzie, dajemy SEAVOLT wszelkie możliwe szanse na sukces.

Luc Vandenbulcke, dyrektor generalny DEME-Group: – Koncentrując się na pracy na rzecz zrównoważonej planety, DEME ponownie pokazuje swojego pionierskiego ducha. Dzięki ścisłej współpracy z podobnie myślącymi partnerami opracowaliśmy SEAVOLT – nowe rozwiązanie w zakresie energii odnawialnej, które ma ogromny potencjał przyspieszenia przejścia na czystą energię. DEME ma dziesięciolecia wiedzy na temat tego, co to znaczy działać w środowisku morskim. Już teraz jesteśmy wiodącym wykonawcą w sektorze morskiej energii wiatrowej. Wierzymy, że połączenie morskiej energii słonecznej i wiatrowej ma zapewnioną przyszłość.

Oprac.: Mirosław Grabania
Źródło: Jan De Nul
Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika