Globalne inwestycje w niskoemisyjną transformację energetyczną osiągnęły w 2021 r. poziom 755 mld dol.

2 lutego 2022
Globalne inwestycje w niskoemisyjną transformację energetyczną osiągnęły w 2021 r. poziom 755 mld dol.

Roczny raport inwestycyjny BloombergNEF odnotowuje wzrost o 27% w latach 2020–2021, przy czym prawie połowa wszystkich inwestycji ma miejsce w Azji. Zgodnie z nowym raportem Energy Transition Investment Trends 2022, opublikowanym przez firmę badawczą BloombergNEF (BNEF), globalne inwestycje w transformację energetyczną w 2021 r. wyniosły 755 mld dol. To nowy rekord osiągnięty dzięki rosnącym ambicjom klimatycznym i działaniom politycznym krajów na całym świecie.

Inwestycje wzrosły w prawie każdym sektorze objętym raportem, w tym w energetyce odnawialnej, magazynowaniu energii, transporcie zelektryfikowanym, cieple zelektryfikowanym, energetyce jądrowej, wodorze i materiałach zrównoważonych. Jedynie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) odnotowało spadek inwestycji, chociaż w tym roku ogłoszono wiele nowych projektów.

Energy Transition Investment Trends to roczne sprawozdanie BNEF pokazujące, w jakim stopniu firmy, instytucje finansowe, rządy i użytkownicy końcowi angażują się w transformację energetyki niskoemisyjnej. Energia odnawialna, w tym energia wiatrowa, słoneczna i inne odnawialne źródła energii, pozostają największymi sektorami pod względem inwestycji, osiągając nowy rekord 366 mld dol. w 2021 r., czyli o 6,5% więcej niż rok wcześniej. Zelektryfikowany transport, który obejmuje wydatki na pojazdy elektryczne i związaną z nimi infrastrukturę, był drugim co do wielkości sektorem, w który zainwestowano 273 mld dol. Wraz ze wzrostem sprzedaży pojazdów elektrycznych sektor ten rósł w zawrotnym tempie 77% w 2021 r. i w 2022 r. może wyprzedzić nakłady na energię odnawialną.

Łącznie czysta energia i elektryfikacja (obejmująca odnawialne źródła energii, energię jądrową, magazynowanie energii, zelektryfikowany transport i zelektryfikowane ciepło) stanowiły zdecydowaną większość inwestycji wartości 731 mld dol. Pozostała część to wodór, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz zrównoważone materiały o łącznej wartości 24 mld dol.
Albert Cheung, dyrektor ds. analiz w BloombergNEF, powiedział: – Globalny kryzys surowcowy stworzył nowe wyzwania dla sektora czystej energii, podnosząc koszty nakładów dla kluczowych technologii, takich jak moduły słoneczne, turbiny wiatrowe i akumulatory. W tym kontekście 27% wzrost inwestycji w transformację energetyczną w 2021 r. jest zachęcającym sygnałem, że inwestorzy, rządy i przedsiębiorstwa są bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani w transformację niskoemisyjną i postrzegają ją jako część rozwiązania obecnego kryzysu energetycznego rynków.

Liderzy regionalni i krajowi
Rekordowe kwoty zainwestowano we wszystkich trzech regionach objętych raportem: Azji i Pacyfiku (APAC), Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA) oraz obu Amerykach (AMER). Region APAC był zarówno największym regionem pod względem inwestycji, wynoszącym 368 mld dol. (prawie połowa łącznej wartości globalnej), jak i regionem o najwyższym wzroście wynoszącym 38% w 2021 r. Inwestycje w transformację energetyczną w regionie EMEA wzrosły o 16% w 2021 r., osiągając 236 mld dol., podczas gdy w obu Amerykach inwestycje wzrosły o 21% do 150 mld dol.
Chiny były ponownie największym pojedynczym krajem pod względem inwestycji w transformację energetyczną, przeznaczyły bowiem 266 mld dol. w 2021 r. Stany Zjednoczone były na drugim miejscu z 114 mld dol., chociaż państwa członkowskie UE jako blok zaangażowały więcej środkó – kwotę wynoszącą 154 mld dol. Niemcy, Wielka Brytania i Francja zamknęły w 2021 r. pierwszą piątkę krajów pod względem inwestycji w transformację energetyczną. Kraje Azji i Pacyfiku zajmują obecnie cztery z 10 najlepszych miejsc pod względem poziomu inwestycji w transformację energetyczną, a Indie i Korea Południowa dołączają do Chin i Japonii.

Na dobrej drodze do zera netto
BNEF 2021 New Energy Outlook (NEO) nakreślił trzy alternatywne scenariusze (oznaczone zielonym, czerwonym i szarym) osiągnięcia globalnego zera netto do 2050 r., zgodnie z 1,75 °C globalnego ocieplenia. Obecny raport, w porównaniu z NEO, pokazuje, że poziom inwestycji musi w przybliżeniu potroić się, tak aby w latach 2022–2025 wynosiły średnio 2,1 bln dol. rocznie, aby zrealizować dowolny z tych trzech scenariuszy. Następnie muszą ponownie się podwoić, do średnio 4,2 bln dol. w latach 2026–2030. Przy obecnych wskaźnikach wzrostu sektor transportu zelektryfikowanego ma największe szanse na osiągnięcie takich poziomów inwestycji; inne sektory z mniejszym prawdopodobieństwem wejdą na właściwe tory. Matthias Kimmel, dyrektor ds. ekonomii energii w BNEF, powiedział: – Na świecie szybko kończy się budżet węglowy, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Transformacja energetyczna jest już w toku i postępuje szybciej niż kiedykolwiek, ale rządy będą musiały zmobilizować znacznie więcej środków finansowych w ciągu najbliższych kilku lat, jeśli mamy osiągnąć zerowy poziom netto do 2050 r.

 

Finanse korporacyjne związane z klimatem
Raport stwierdza również, że finansowanie przedsiębiorstw związanych z klimatem wyniosło w 2021 r. 165 mld dol. Ta kategoria inwestycji, nieuwzględniona w 755 mld dol., opisuje nowe finansowanie kapitałowe pozyskiwane przez firmy z obszaru technologii klimatycznych, zarówno z rynków publicznych, jak i inwestorów prywatnych. Kapitał ten zostanie wykorzystany w najbliższych latach na zwiększenie skali działalności tych firm i dalszy rozwój ich technologii. Dwie trzecie tych środków pochodziło z rynków publicznych, w tym z fuzji odwrotnych SPAC, a zdecydowana większość trafiła do firm skoncentrowanych na sektorach energetycznym i transportowym.
Claire Curry, dyrektor ds. technologii i innowacji w BNEF, powiedziała: – Nigdy nie było więcej kapitału dostępnego dla firm zajmujących się najtrudniejszymi aspektami wyzwania klimatycznego. To prawda, że mamy rozwiązania gotowe do wdrożenia już dziś, ale nadal istnieje potrzeba ciągłych innowacji. Wszystkie formy finansowania przedsiębiorstw będą odgrywać ważną rolę w rozwoju i skalowaniu technologii klimatycznych w nadchodzącej dekadzie.

Źródło: BloombergNEF

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika