...

Prognozy rynkowe dotyczące magazynowania energii

3 grudnia 2021
Prognozy rynkowe dotyczące magazynowania energii

SolarPower Europe przedstawił w listopadzie nowe, 5-letnie prognozy rynkowe związane z magazynowaniem energii.

Prognozy dotyczące energii słonecznej w gospodarstwach domowych na nadchodzące lata nadal wyglądają dobrze. Magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej ze Słońca w Europie ma wzrosnąć o ponad 400%, z 3 GWh zainstalowanej pojemności magazynowej w 2020 r. do 12,8 GWh w 2025 r.

Firma SolarPower Europe opublikowała coroczny raport „Europejskie perspektywy rynkowe dotyczące akumulowania energii elektrycznej z PV w budynkach mieszkalnych”, obejmujący lata 2021–2025. Na podstawie analizy synergii między energią słoneczną do zastosowań mieszkaniowych a bateriami, nowe dane pokazują, że w 2020 r. europejska energia słoneczna i magazynowa w Europie wzrosła o 44%, do 140 000 zainstalowanych jednostek. To pierwszy raz, kiedy w Europie zainstalowano ponad 100 000 systemów magazynowania energii w okresie 12 miesięcy z roczną wydajnością instalacji również po raz pierwszy osiągającą skalę GWh i wyznaczającą nowy kamień milowy w europejskiej transformacji energetycznej.

W miarę jak kontynent zmaga się z ostatnim kryzysem cen energii, raport pokazuje opłacalność instalowania magazynów energii słonecznej w budynkach mieszkalnych. W ubiegłym roku w Niemczech gospodarstwa domowe instalujące wysokiej jakości systemy fotowoltaiczne i systemy magazynowania skorzystały z ujednoliconego kosztu energii elektrycznej w wysokości 12,2 eurocentów/kWh – prawie jednej trzeciej uśrednionej ceny energii elektrycznej.

Popularność baterii we wspieraniu energii słonecznej w budynkach mieszkalnych jest najbardziej dynamiczna w Niemczech – 70% nowo zainstalowanej pojemności magazynowej. Na pięciu największych rynkach łącznie: w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii, zainstalowano 93% całej europejskiej pojemności magazynów energii z systemów PV.

Walburga Hemetsberger, dyrektor generalny SolarPower Europe, powiedziała: – Wraz ze wzrostem popularności solarnych systemów mieszkaniowych, coraz więcej gospodarstw domowych zdaje sobie sprawę, że domowe systemy magazynowania energii zmaksymalizują wartość swoich systemów fotowoltaicznych. Podczas gdy Europa jest coraz bardziej dotknięta szokami wywołanymi zmianami cen energii związanymi z gazem, energia słoneczna i magazynowanie są wyraźną odpowiedzią na niestabilne ceny energii.

Źródło: solarpowereurope.org

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika