Wezwanie do wsparcia europejskiej produkcji fotowoltaicznej

21 października 2022
Wezwanie do wsparcia europejskiej produkcji fotowoltaicznej

W kontekście krytycznych celów Unii Europejskiej w zakresie wdrażania energii słonecznej i bezpieczeństwa energetycznego, 10 października 2022 r. 12 dyrektorów generalnych wiodących producentów fotowoltaiki oraz dyrektor generalny SolarPower Europe skierowało do Komisji Europejskiej wezwanie do pilnych działań wspierających przebudowę europejskiej produkcji energii słonecznej.

W liście otwartym 13 dyrektorów generalnych wiodących europejskich organizacji fotowoltaicznych wzywa Komisję Europejską do podjęcia odważnych działań w celu zwiększenia inwestycji w europejską bazę przemysłową fotowoltaiki, aby wzmocnić dążenie Komisji w zakresie wdrażania energii słonecznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Wskazując na globalny rozwój programów wsparcia produkcji fotowoltaiki w USA i Indiach, sygnatariusze wzywają przywódców UE do wykorzystania dziedzictwa kontynentu jako lidera w badaniach nad energią słoneczną. Podkreślając niedawny raport specjalny Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) na temat łańcuchów fotowoltaicznych, w przesłaniu wyrażono obawy dotyczące dominującej koncentracji łańcuchów dostaw w jednym obszarze geograficznym.

W szczególności sygnatariusze wzywają do przeznaczenia dodatkowych środków wsparcia w perspektywie krótkoterminowej, powielających sukces unijnej ustawy o chipach i promujących produkcję fotowoltaiki słonecznej w krajowych planach odporności i naprawy.

W liście pozytywnie oceniono niedawną strategię REPowerEU i EU Solar Strategy, wskazując jednocześnie na międzynarodowe środki, które przyspieszają globalną konkurencję o łańcuchy wartości fotowoltaiki poza Europą. Korzyści wynikające z amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji (IRA) w zakresie wydatków operacyjnych (OpEx) i wydatków kapitałowych znajdują uznanie wśród inwestorów, podczas gdy w Indiach innowacyjny projekt aukcji zapewnia podobną przejrzystość branży. Sygnatariusze zwracają uwagę na niedawny Raport specjalny MAE na temat łańcuchów dostaw, wzbudzając zaniepokojenie dominującą koncentracją łańcuchów dostaw z jednego obszaru geograficznego.

Aby zapewnić konkurencyjny udział Europy w globalnie zdywersyfikowanym łańcuchu dostaw energii słonecznej, sygnatariusze wzywają Komisję do powtórzenia sukcesu unijnej ustawy o chipach w zakresie krytycznej technologii fotowoltaicznej i promowania produkcji fotowoltaicznej w krajowych planach na rzecz odporności i naprawy*. Przekłada się to na przyspieszone wsparcie finansowe projektów produkcyjnych na dużą skalę oraz konkurencyjne wsparcie OpEx. Dotyczy to szczególnie energochłonnej produkcji wlewków dla płytek mono- i polikrzemowych.

Sygnatariusze listu:

Matthias Taft, dyrektor naczelny BayWa re
Salvatore Bernabei, dyrektor naczelny Enel Green Power
Mark Widmar, dyrektor naczelny FirstSolar
Elisabeth Strauss-Engelbrechtsmüller, dyrektor naczelny Fronius
Joachim Goldbeck, dyrektor naczelny Goldbeck Solar
Udo Möhrstedt, dyrektor wykonawczy IBC SOLAR
Xabier Viteri, dyrektor generalny Biznes Energii Odnawialnej Iberdrola Group
Dr Gunter Erfurt, dyrektor generalny Meyer Burger
Gøran Bye, dyrektor generalny Norwegian Crystals
Dr inż. Jürgen Reinert, dyrektor generalny SMA Solar Technology
Walburga Hemetsberger, dyrektor generalny SolarPower Europe
Dr Armin Froitzheim, dyrektor ds. technologii i dyrektor zarządzający Solarwatt
Dr Christian Hartel, dyrektor naczelny Wacker Chemie AG (hcn)

Źródło: © 2022 pv Europa

* Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Otrzymamy 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (20,85%).

KPO koncentruje się na sześciu komponentach tematycznych. Dwa z nich to:

  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • zielona, inteligentna mobilność,

Dnia 1 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. 17 czerwca 2022 r. KPO został zaakceptowany przez Radę UE. KPO wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r.

Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy (ang. NextGenerationUE). Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z KE na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach, tj. do  2058 r.

Zdjęcie: https://ec.europa.eu © Copyright Zolnierek, Adobe Stock – NA
Źródło: © Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, 29 września 2022 r.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika