...

Badania nad optymalizacją produkcji modułów fotowoltaicznych

23 stycznia 2019
Badania nad optymalizacją produkcji modułów fotowoltaicznych

Ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi w ciągu tylko jednego dnia wystarczyłaby na roczne potrzeby ludzkości. Co więcej, to źródło działać będzie jeszcze co najmniej przez kilka miliardów lat – mówi dr Bartłomiej Witkowski z zespołu Nanostruktur Tlenkowych Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Naukowiec prowadzi badania w kierunku skuteczniejszego pozyskiwania energii z modułów fotowoltaicznych oraz ograniczenia kosztów produkcji, które są podstawową barierą w powszechnym zastosowaniu PV. Wyniki badań prowadzonych przez IF PAN powinny szczególnie zainteresować te kraje, które jak Polska, prowadzą politykę energetyczną opartą na spalaniu węgla.

W naszych badaniach skupiliśmy się na optymalizacji znanej już technologii produkcji modułów fotowoltaicznych. Opracowaliśmy metodę wytwarzania ogniw krzemowych, która pozwala na zwiększenie ich wydajności oraz znaczną redukcję kosztów produkcji. Ponadto zmniejszamy negatywne dla środowiska efekty uboczne produkcji modułów słonecznych, czyniąc z nich najbardziej ekologiczną formę pozyskiwania energii. Wierzę, że nasze rozwiązania mogą być zastosowane w krajach, w których istnieje wciąż duży opór społeczny wobec rozwoju energii atomowej,  lub w krajach o niskiej efektywności energii wiatrowej, wynikającej np. z położenia geograficznego lub warunków klimatycznych – dodaje dr Witkowki.

Jak zapowiadają przedstawiciele IF PAN, konferencja „Instytut Fizyki PAN 2019 – fizyka przed wyzwaniami cywilizacyjnymi” zapoczątkuje serię corocznych spotkań z polskimi dziennikarzami i popularyzatorami nauki. Podczas tego typu wydarzeń prezentowane będą obszary badań naukowych, wyróżnienia i sukcesy, które bez wątpienia wskazują, że pomimo wielu problemów systemowych polscy uczeni wciąż odgrywają ważną rolę w budowaniu światowego dorobku naukowego.

– Tworzymy rozwiązania jutra i to jest niezwykle pasjonujące – zgodnie twierdzą naukowcy IF PAN.

Więcej w numerze 1/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj