Energia z fotowoltaiki dla fabryk Nestlé

13 kwietnia 2023
Energia z fotowoltaiki dla fabryk Nestlé

Axpo Polska stworzyło unikalny kontrakt o świadczenie usług bilansujących, który wspiera strukturę cPPA pomiędzy Nestlé Polska i GoldenPeaks Capital. Podpisana umowa umożliwia zarządcy farm fotowoltaicznych GoldenPeaks Capital dostawę zielonej energii do 7 fabryk Nestlé w Polsce. Około 44 GWh rocznie zasili zakłady produkcyjne Nestlé, a samej spółce pomoże w osiągnięciu zerowej emisji netto do 2050 roku.

Od końca lata 2022 r. zakłady produkcyjne Nestlé w Polsce są bezpośrednio zasilane energią pochodzącą ze słońca. Wszystko za sprawą elektrowni słonecznych, których zarządcą jest GoldenPeaks Capital, aktywna w Polsce globalna grupa inwestycyjna, oraz dostawcy usług bilansowania – Axpo Polska. Spółka, należąca do szwajcarskiej grupy energetycznej Axpo, stworzyła ramy prawne długoterminowej umowy bilansowania, która obejmuje także dodatkowe usługi (między innymi rozliczenie praw majątkowych). Przyjęty sposób dostawy energii oraz szybki czas przygotowania kontraktu czynią tę współpracę unikalną w skali kraju. Kontrakt zawarty w Polsce umacnia wieloletnie partnerstwo Axpo i Nestlé, które działają razem także w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz we Włoszech. 

Energia elektryczna produkowana przez farmy fotowoltaiczne zwykle wprowadzana jest do sieci w dowolnym miejscu w kraju i nie jest sprzedawana bezpośrednio do zakładów odbiorcy. Stworzenie skutecznego rozwiązania prawnego dla kontraktu cPPA podpisanego pomiędzy Nestlé Polska i GoldenPeaks Capital było wyzwaniem, które chętnie podjęliśmy. Efektem jest opracowanie modelu współpracy, w którym Nestlé Polska kupuje energię bezpośrednio zarówno z Axpo Polska, jak i spółek z portfela GoldenPeaks Capital – mówi Paweł Wierzbicki, dyrektor działu Origination i członek zarządu Axpo w Polsce.

Zgodnie z podpisaną umową, elektrownie słoneczne spółki GoldenPeaks Capital będą dostarczać około 44 GWh rocznie do 7 fabryk Nestlé zlokalizowanych w Kaliszu, Kargowej, Toruniu, Lubiczu, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej i Rzeszowie. Zielona energia, która je zasila, wspiera także globalne dążenia Nestlé do ograniczenia swojej emisji CO2: o połowę do 2030 roku oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

Inwestycja w odnawialne źródła energii ma dla nas strategiczne znaczenie. To oczywiście element dywersyfikacji dostaw i źródeł energii, bo już wcześniej wszystkie lokalne fabryki korzystały z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nabywanej u autoryzowanych dostawców, certyfikowanej przy pomocy gwarancji pochodzenia. To także istotny krok na drodze realizacji planu zerowej emisyjności firmy – mówi Artur Jankowski, prezes zarządu Nestlé Polska.

Zieloną energię dla fabryk Nestlé produkują 22 farmy fotowoltaiczne, o łącznej mocy 50 MWp, zlokalizowane na terenach o najsilniejszym nasłonecznieniu w Polsce – w zachodniej i północno-zachodniej części kraju. Zarządcą wszystkich elektrowni jest GoldenPeaks Capital – globalna grupa inwestycyjna specjalizująca się w budowie i eksploatacji systemów solarnych, jeden z największych właścicieli farm fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech.

Źródło: AXPO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika