Nowa seria ograniczników przepięć

19 czerwca 2019
Nowa seria ograniczników przepięć

Seria ograniczników przepięć ETITEC SM T12 (T1,T2) przeznaczona jest do ochrony instalacji elektrycznych AC (również zasilanych z instalacji fotowoltaicznych PV) przed przepięciami: łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych pośrednich lub bezpośrednich. Seria ta jest wykonana w technologii TC(G) i zawiera w swoim układzie wewnętrznym: warystor (MOV), bezpiecznik termiczny (TD), element iskiernikowo-termistorowy (CL) oraz iskiernik (GDT). Szeregowo połączenie iskierników w stosunku do warystora powoduje, że ograniczniki pozbawione są prądu upływu IPE w czasie normalnej pracy. Element iskiernikowo-termistorowy (CL) zapewnia wysoką zdolność ograniczania prądów wyładowczych w przypadku przepięć długotrwałych (np. łączeniowych) lub prądów zwarciowych, jeżeli doszło do trwałego uszkodzenia warystora. W sytuacji, kiedy element iskiernikowo-termistorowy (CL) nie byłby w stanie ograniczyć zbyt dużego prądu wyładowczego, obwód wewnętrzny zostaje przerwany przez bezpiecznik termiczny (TD).

Po zaniku przepięcia i po powrocie do warunków normalnych (do napięcia znamionowego) warystor kontynuuje swoją funkcję w obwodzie. Ograniczona w ten sposób energia prądu wyładowczego jest niższa od energii właściwej warystora i warystor nie doznaje uszkodzenia.

Ograniczniki przepięć ETITEC SM T12 (T1,T2) są odporne na przepięcia dorywcze (TOV) o wartości 440V w czasie 120 min. Wszystkie typy ograniczników są wykonane jako antywibracyjne, tzn. posiadają specjalną blokadę mechaniczną wymiennej wstawki warystorowej, uniemożliwiającą samoczynne wysunięcie się wstawki z podstawy w przypadku zainstalowania ograniczników na podłożu o znacznych wstrząsach lub wibracjach.

Wykonane są na znamionowy prąd wyładowczy-piorunowy Iimp -= 12,5 kA oraz 25 kA na jedną fazę.

Ich konstrukcja, w szczególności zastosowane odstępy izolacyjne, umożliwia stosowanie tych ograniczników na wysokości do 4000 m n.p.m.