Nowe zasady aukcji po nowelizacji Ustawy o OZE

25 września 2019
Nowe zasady aukcji po nowelizacji Ustawy o OZE

Uchwalona w dniu 19 lipca br. nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1524) wprowadziła dla energetyki odnawialnej znaczące zmiany, które pozwalają na przeprowadzenie aukcji jeszcze w 2019 r. Zmiany te doprecyzowują zarówno wymagania w procedurze prekwalifikacji do aukcji, jak i warunki późniejszej realizacji inwestycji po wygraniu aukcji.

Nowelizacja ustala wolumeny dla aukcji w poszczególnych tzw. koszykach technologicznych. Dla koszyka obejmującego nowo powstające małe instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW ilość energii elektrycznej, która może zostać zaoferowana w aukcji w 2019 r., wynosi 11 445 000 MWh, a jej wartość to 4 213 650 000 zł. W przypadku koszyka technologicznego przeznaczonego dla nowo powstających dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wartości te na 2019 r. wynoszą odpowiednio: 113 970 000 MWh i 32 577 000 000 zł. Z kolei ceny referencyjne tworzące pułap dla cen oferowanych w aukcji zostały ustalone na poziomie: 385 zł/MWh dla małych instalacji fotowoltaicznych oraz 365 zł/MWh dla dużych instalacji fotowoltaicznych.

Więcej w numerze 3/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj