...

Popyt na wszystkie akcje nowej emisji ML System

4 czerwca 2018
Popyt na wszystkie akcje nowej emisji ML System

Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji w IPO ML System, polskiego producenta  fotowoltaiki integrowanej z budynkami (BIPV). Cena ostateczna jednej akcji została ustalona na 27 zł. Tym samym wartość oferty wynosi ok. 34,6 mln zł, a spółka pozyska kapitał na rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii oraz ekspansję zagraniczną. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 1.191.380 akcji, zaś inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 90.488 akcji.

W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi i analitykami, którzy bardzo pozytywnie ocenili nasz innowacyjny model działania, dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz ambitne cele rozwojowe. Cieszy nas także zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych. Sukces jest tym większy, że otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające. Wierzymy, że pozyskany dzięki IPO kapitał pozwoli nam rosnąć jeszcze szybciej, z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb w oparciu o technologię kropek kwantowych, a także na ekspansję zagraniczną. Według firmy najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

Oferta publiczna ML System obejmowała do 1.832.468 akcji, w tym do 1.281.868 akcji nowej emisji oraz do 550.600 akcji istniejących. Na 11 czerwca zaplanowano przydział akcji inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.

Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski. Rolę doradcy finansowego pełni Addventure.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika