Rola fotowoltaiki w wypełnieniu celów OZE w 2020 roku

2 lipca 2018
Rola fotowoltaiki w wypełnieniu celów OZE w 2020 roku

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotował coroczną publikację raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2018”. Zasadniczym celem raportu jest przedstawienie obecnej sytuacji na rynku fotowoltaiki (PV) w Polsce, a także biznesowych modeli funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych. Ponadto w raporcie przedstawiono trendy i scenariusze produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce oraz rolę fotowoltaiki w polskim systemie energetycznym. Artykuł zamieszczony w numerze 2/2018 Magazynu Fotowoltaika przedstawia rolę sektora PV w wypełnieniu celów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) do 2020 roku.

Według analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej w systemie aukcyjnym (tylko aukcje z lat 2016, 2017 i planowane na 2018 rok) do 2020 roku powstanie łącznie ok. 1,2 tys. MW w sektorze fotowoltaiki. Obecnie w Polsce łącznie z mikroinstalacjami moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi ok. 300 MW. Na podstawie nowelizacji Ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych może zostać 750–870 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Nawet jeżeli całość oferowanego do wykorzystaniu wolumenu w koszyku aukcyjnym „Fotowoltaika, wiatr na lądzie” dla źródeł o mocy poniżej 1 MW nie zostanie wykorzystana, choćby z uwagi na konkurencję z energetyką wiatrową i pewne ograniczenia budżetowe w systemie aukcyjnym, to z drugiej strony duże wielomegawatowe projekty fotowoltaiczne lokalizowane na obszarach przemysłowych podejmą konkurencję z farmami wiatrowymi. Sumaryczna moc 1,2 tys. MW byłaby olbrzymim przełomem w branży fotowoltaicznej i zwiększyłaby o rząd wielkości aktualne poziomy mocy zainstalowanej. Na rys. 1 zilustrowano wpływ trzech pierwszych aukcji na wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice na tle inwestycji zrealizowanych dotychczas w systemie zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia – ŚP).

Fotowoltaika do końca 2020 roku, dzięki systemowi aukcyjnemu, stanie się drugą pod względem mocy technologią OZE i tylko dzięki trzem aukcjom przekroczyłaby sześciokrotnie cel, jaki jej został wyznaczony na 2020 rok w „Krajowym planie działań w zakresie energii z odnawialnych źródeł energii z 2010 roku” (…)

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika